Focus Arealplan brukerveiledning

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 6. feb. 2020 kl. 14:10 av Øystein (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Brukergrensesnitt

Når Focus Arealplan er startet opp, finnes det en egen Ribbon-tab Focus Arealplan i Ribbon-menyen til AutoCAD. Denne ribbon-tab'en inneholder de fleste AutoCAD-kommandoene som er definert i programmet. I tillegg finnes det en Focus Arealplan Layout tab som dukker opp når man har gått inn i en layout. Denne inneholder funksjonaliteten for å jobbe med presentasjon av planen for plotting.

Prosjektinnstillinger

Prosjektinnstillinger.png

Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.

 • SOSI versjon
  • Velg hvilken SOSI versjon du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
  • Dersom man skal jobbe med Regionalplan eller Svalbardplan, setter man SOSI versjon til 4.5.
  • Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 • Prodspek.
  • Velg mellom produktspesifikasjonen for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
   • Reguleringsplan forslag: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
   • Reguleringsplaner: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.
   • Kommuneplanens arealdel : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
   • Svalbardplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
   • Regionalplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 • ..PLANID: er en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID og definerer sammen med administrativ enhet for planen, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 • ..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID. Egenskapen peker på kommunenummer for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.

Les mer om øvrige prosjektinnstillinger her

Funksjoner

Funksjoner panel3.png

Funksjoner-panelet inneholder verktøy for å lese inn og eksporter data, geometrikontroll, og andre verktøy for å jobbe med planen. Blant de viktigste funksjonene man finner her, er:

Les mer om alle funksjonene man finner i 'Funksjoner'-panelet her

Tegnefunksjoner

Tegnefunksjoner2.png

Tegnefunksjoner-panelet tilpasses valget man har gjort av produktspesifikasjon i prosjektinnstillingene, så dersom man velger kommuneplan der, vil tegnefunksjonene reflektere dette valget og tilby tegnefunksjoner for objekttypene som inngår i kommuneplaner.

Tegnefunksjonene er delt inn i:

Focus Arealplan Layout

Focus Arealplan har en egen Ribbon-tab Focus Arealplan Layout som dukker opp når man aktiverer en paper space layout:

Focus Arealplan Layout2.png

Denne ribbon-tab'en inneholder funksjonalitet for tilpasning av layouter.


Propertypaletten

I tillegg til funksjonaliteten man finner i Ribbon-panelet, er det gjort objektspesifikke tilpasninger av propertypaletten til AutoCAD (Properties), og til høyreklikkmenyen.

Propertypaletten brukes hovedsakelig til å gjøre endringer på SOSI-egenskapene til objektet, og for å bestemme om flater skal knyttes mot påskrift for feltnavn, areal og utnyttelsesgrad.

Properties.png

Property paletten kan startes ved å skrive PROP på kommandolinja, eller ved å høyreklikke i tegningsvinduet og velge 'Properties', og funksjonene finnes også tilgjengelig ulike steder i Ribbon-menyene. Man kan velge ett, eller flere objekter samtidig, og få presentert egenskapene som er felles for alle objekter man har valgt. Man kan på denne måten gjøre endringer på mange objekter samtidig.

Høyreklikkmeny

Høyreklikkmenyen har objektspesifikke kommandoer som fungerer på objektet eller objektene man har valgt i tegningen.

Hoyreklokkmeny.png

Øvrig brukergrensesnitt

Øvrig brukergrensesnitt finnes i form av dialogbokser, og dokkbare paletter som er del av de ulike kommandoene man finner i Ribbon-menyene. Disse er beskrevet i dokumentasjonen for hver enkelt funksjon.

Hvordan?

Tilpasse prosjektinnstillinger

Importere data

Endre koordinatsystem

Tegne og konstruere plan

Redigere metadata

Kontrollere plan

Eksportere data

Produsere plott

Tegne illustrasjoner

Endre formåldatabase

Visualisere plan i 3D

Lage grunnerverv-tegninger (W-tegninger)

Vi tilbyr en egen modul 'Focus Grunnerverv' som ligger på toppen av Focus Arealplan for å jobbe med grunnervervtegninger.