Reguleringsplaner

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.

For framstilling av plankartet skal Nasjonal produktspesifikasjon del 1, Spesifikasjon for plankartet følges. Se også *"Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 0 Generell og *del 2 Spesifikasjon for tegneregler for detaljer knyttet til fremstillingen.

Ved leveranse av datasett i henhold til de enkelte delene skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørende egenskaper være med, mens de valgfrie (opsjonelle) objekttyper og egenskaper kan følge leveransen. Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for

  • forvaltning i kommunale plandatabaser
  • publisering på web uavhengig av teknisk plattform
  • kontroll av teknisk innhold
  • utveksling av plandata