Layout-tegning

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Plantegninger

Når man har en plan med flere vertikalnivå, er det vanlig å lage en layout-tegning der man xref'er inn plantegningene til de ulike vertikalnivåene ved hjelp av XREF-kommandoen.

Layouttegning.gif

Tilpasse vertikalnivå-tegninger

Det må gjøres noen tilpasninger av vertikalnivå-tegningene for å utnytte oversikts-viewport funksjonen og for å få til riktig tegnerekkefølge i forhold til kartgrunnlag.

Tilpasning for oversiktsviewport-funksjonen

For at oversikts-viewport-funksjonen skal kunne forstå hvilket vertikalnivå en plantegning er opprettet for, må prosjektinnstillingen 'Vertikalnivå' settes for tegningen.

Vertniv projsetting.gif

Tilpasning for tegnerekkefølge

AutoCAD støtter ikke tegnerekkefølge på tvers av xref'er. Så derfor kan man få problemer med tegnerekkefølgen i layout-tegninger der man refererer inn flere vertikalnivåtegninger.

Reglen er at formål-områder (flater med solid fyll), tegnes lengst bak, deretter tegnes kartgrunnlag, og så kommer skraverte flater, grenser/linjer og påskrifter/punktsymboler til slutt.

Men om man xref'er inn 3 vertikalnivå-tegninger pluss en kartgrunnlag-tegning, så vil man kun kunne styre tegnerekkefølgen slik at kartgrunnlaget enten kommer helt forann plantegningene, eller helt bak.

For å unngå dette problemet, har vi to metoder i Focus Arealplan:

Presentasjonstegninger

Fordelen med Presentasjons-tegninger-funksjonen, er at man ikke behøver å XREF'e inn kart inn i de ulike vertikalnivå-tegningene.

Ulempen er at kun får et øyeblikks-bilde av tilstanden til planen i det man genererer disse presentasjons-tegningene.

Presentasjonstegningene blir ikke oppdatert når man oppdaterer hovedfila, så man må da generere nye.

XREF med kopi av kartgrunnlag-metoden

Denne metoden sørger for riktig tegnerekkefølge ved å hente inn en kopi av kartgrunnlaget inn i hver enkel vertikalnivå-tegning, klippe kartet (ved hjelp av MAPTRIM-kommandoen), og så styre VP Freeze innstillingene i viewportene for de ulike vertikalnivåtegningene.

  • Kartgrunnlag for V1 tegning må så skjules i viewport for plankartet til vertniv2, og vise versa.

Video som viser hvordan denne metoden fungerer:

Viewport freeze

Hvis man ønsker å lage en viewport for vertikalnivå 1, kan man da bruke Xref-lagfiltere, og sette VP Freeze slik at kart og plan for VN2 og VN3 skjules i denne viewporten:

Tilpasse layoutmal

Ved å tilpasse en layoutmal først, kan man raskt opprette nye layouter med samme oppsett.

Importere layoutmal

Videoen over viser også hvordan man kan importere tilpasset layoutmal