Påskrifter

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Hvordan lage påskrifter

Påskrifter genereres for feltnavn, areal og utnyttelsesgrad om man aktiverer disse egenskapene i properties for flaten:

ShowLabels.png

Standard teksthøyder for disse 3 påskrifttypene, prefiks for areal-påskrift, og prefikser for de ulike eierformene, kan bestemmes i Options

Man kan også opprette påskrifter ved å tegne nye ved hjelp av tegnefunksjonen for påskrifter:

DrawLabel.png

Eller konvertere eksisterende tekst-objekter til påskrifter:

ConvertLabel.png


Når man tegner og/eller konverterer påskrifter, blir man bedt om å velge påskrifttype i henhold til SOSI-kodingen i produktspesifikasjonene:

LabelType.png

Påskriftlag

Påskrifter i Focus Arealplan er enten Text-objekter eller MText-objekter som ligger på spesifikke lag som inkluderes automatisk i SOSI-eksporten.

For reguleringsplaner etter PBL2008 må påskriftene enten ligge på laget Flatepåskrift eller R--RT---01280 - RpPåskrift, eller R--RT---01280 - RbPåskrift for reguleringsplaner etter PBL 1985.

For kommuneplaner må påskriftene ligge på laget Flatepåskrift eller R--RT---01280 - KpPåskrift.

Programmet har også støtte for SvpPåskrift for Svalbardplan, FpPåskrift og RegionalPåskrift for henholdsvis fylkes- og regionalplan.

SOSI-egenskaper

Påskrifter som ligger på riktig lag, får automatisk SOSI-egenskaper i property-paletten og i tegningsnavigatoren:

LabelSosiProp.png


NavigatorLabels.png

Dynamisk kobling til formål

Flatepåskrifter har dynamisk kobling til flatene slik at de blir oppdatert når man endrer egenskapene for formålet i Properties eller via Tegningsnavigatoren.

Den dynamiske koblingen består av [FIELD]-verdier som leser fra properties til objektet.

Så for å lese feltnavnet til flaten, er FIELD-verdien koblet som et Object-Field, mot arealformålet sin feltnavn-egenskap på denne måten:

FeltnavnField.png

Dersom man ønsker å koble andre egenskaper enn Feltnavn, Areal eller Utnyttelsesgrad, kan man gjøre det selv på denne måten:

Uteoppholdsareal.gif