Reguleringsplan forslag

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.

Produktspesifikasjonen er basert på SOSI objektkatalog Del 1 versjon 4.5 og fagområdestandard Plan 4.5.2. Denne produktspesifikasjonen spesifiserer kun forhold knyttet til koding og forvaltning av vektordata (SOSI) som danner grunnlaget for ferdig plankart.

For detaljer knyttet til fremstilling, se også følgende: