Importere SOSI kartgrunnlag

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Når man skal importere kartgrunnlag fra SOSI, anbefaler vi å tegne kartgrunnlaget ved hjelp av kommandofilen 'PLOTT-N1-Arealplan.kom' som er tilpasset norsk grafisk standard for kartopptegning i målestokk 1:1000, med tilpasninger i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for plan.

Øvrige innstillinger for å få opptegningen riktig er "Frys lag for objekter som ikke har noen definert tegneregel i valgt kommandofil", og "Importer flater fra kartgrunnlag". Kommandofilen inneholder tegneregler for flaten PblTiltak som tegnes med grå strek-skravur, mens øvrige flater fra kartgrunnlaget blir importert som hvit solid skravur på frosne lag. Disse lagenekan tines opp og man kan endre fargen på laget om man ønsker å inkludere flere flate-typer i kartet.

SosiImport kart.pngImport kartgrunnlag.gif

Transformer data ved import

Man kan transformere SOSI-data fra koordinatsystemet i SOSI-filen til ønsket koordinatsystem i tegningen:

Transformer sosi2.gif