Forenklet kombinert skravur

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Innstilling for hele tegningen

Forenklet kombinert skravur er aktivert som standard for kommuneplaner for å spare tid ved beregning av flater. For plott i stor skala, vil forenklet kombinert skravur fungere godt nok i de fleste tilfeller. Om man deaktiverer forenklet kombinert skravur, og starter Oppdater flater-kommandoen fra Focus Arealplan Layout - panelet, vil programmet beregne en vektorisert og nøyaktig representasjon av stripene i kombinerte formål. Dette kan imidlertid ta veldig lang tid for flater med tung geometri. Annotation scale verdien påvirker også tiden det tar å beregne kombinert formål.

Innstilling per viewport

Nytt fra og med versjon 21.4, er muligheten til å styre om viewporter skal benytte forenklet kombinert skravur.

Dersom programmet oppdager at det tar veldig lang tid å beregne kombinert skravur, kommer det opp et vindu der man har mulighet for:

  • Avbryte beregningen av kombinert skravur
  • Aktivere forenklet kombinert skravur for en eller flere viewporter
  • Sette annotation scale
  • Sette vinkel for viewport

Dette vinduet kan også tvinges frem ved å gå til Options/Focus Arealplan, og sette "Vis fremdriftsindikator" til True

ForenkletKombinertGui.png


CombinedHatchGui.gif


Det er også gjort tilpasninger av funksjonen Viewportkonfigurator der man nå kan bestemme hvilke viewporter som skal benytte forenklet kombinert skravur.