Feilsøk

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

SOSI kontroll[rediger]

Feil: ...Dobbel geometri for hensynsonegrenser og bestemmelseområdegrenser[rediger]

Mulig årsak 1:[rediger]

Se Overlappende hensynsoner

Løsning1[rediger]

Ignorer feilene i SOSI-kontroll.

Mulig årsak 2 (gjelder alle objekttyper, ikke bare hensynsonegrenser):[rediger]

Innstillingen Benytt objekttype i dobbel geometri (5.4) er skrudd av i SOSI-kontroll:

BenyttObjType.png

Løsning 2:[rediger]

Aktiver innstillingen og kjør ny kontroll.

Feil: ...KOM med verdien 'xxx' er ulovlig[rediger]

UlovligKomm.png

I metadatakontrollen vil samme feil gi følgende melding:

MetadataKomm.png

Mulig årsak 1[rediger]

Planen er eksportert til gammel SOSI-versjon.

Løsning 1[rediger]

Bytt til seneste SOSI-versjon og eksporter på nytt.

Mulig årsak 2[rediger]

SOSI-vis er ikke oppdatert til siste versjon

Løsning 2[rediger]

Start SOSI-vis, og kjør en versjonskontroll fra Hjelp-menyen:

SosiVisVersjonskontroll.png
SenesteSosiVersjon.png

Feil: ..RPBESTEMMELSESHJEMMEL med verdien '91' er ulovlig[rediger]

Årsak[rediger]

Planen er eksportert til SOSI 4.5.2 der RpBestemmelseOmråde 91 - Anlegg- og riggområde er erstattet med ny objekttype 'PblMidlByggAleggOmråde' og tilhørende 'PblMidlByggAnleggGrense'

Løsning[rediger]

Konverter de aktuelle RpBestemmelseGrensen(e) som omkranser området, og bytt formål for bestemmelsesområdet:

EndreTilPbl.gif


Manglende egenskaper[rediger]

Properties viser 'No Selection'[rediger]

Årsak[rediger]

Feil eller manglende informasjon i registeret på maskinen.

NoSelection.png

Løsning[rediger]

Start Arealplan som Administrator Ved å starte Arealplan som administrator, gjenopprettes riktige registeroppføringer for å støtte egenskaper i propertypaletten.

RunAs.png

Selection Cycling viser ingen objekttype-navn[rediger]

Årsak[rediger]

Feil eller manglende informasjon i registeret på maskinen.

SelectionCycling.png

Løsning[rediger]

Ved å starte Arealplan som administrator, gjenopprettes riktige registeroppføringer for å støtte egenskaper i propertypaletten. Disse egenskapene brukes også i forbindelse med Selection Cycling og QSELECT

RunAs.png

Font-problemer[rediger]

Skrifttyper vises feil[rediger]

Årsak[rediger]

Dersom skrifttyper vises feil i AutoCAD kan det skyldes manglende eller korrupte font-filer i C:/Windows/Fonts/

Løsning:[rediger]

Installer fontfilene fra en annen maskin. Dersom det er snakk om Arial eller Arial MS, kan de lastes ned her: Arial

Importer layoutmal feiler med melding om problemer med fonts[rediger]

ImporterLayoutmalFeil.png

Årsak[rediger]

Dersom skrifttyper vises feil i AutoCAD kan det skyldes manglende eller korrupte font-filer i C:/Windows/Fonts/

Løsning:[rediger]

Installer fontfilene fra en annen maskin. Dersom det er snakk om Arial eller Arial MS, kan de lastes ned her: Arial

Problemer med påskrifter[rediger]

Posisjon og vinkel endres plutselig[rediger]

Årsak 1:[rediger]

Påskriftene i Focus Arealplan (når påskriftmetoden står til frittstående) er som standard satt til å være [annotative]. Det vil si at de kan ha individuell plassering, størrelse og vinkel for hver av annotation scale-verdiene i tegningen. Dette gir stor fleksibilitet med tanke på presentasjon i ulike viewporter og skalaer. Dersom man ikke selv har endret skalaverdien for tegningen, kan det være at AutoCAD eller visse funksjoner i Arealplan har gjort det. Det kan være funksjoner som endring av plantype/produktspesifikasjon og reset skalaliste som har ført til endring av skala i tegningen.

Løsning1:[rediger]

Sett systemvariabel SELECTIONANNODISPLAY til 1, så ser man hvor det har blitt av den originale plasseringen:

Selection anno.png

Se også i properties for påskriften hvilke annotation scale verdier den har individuelle innstillinger for:

Annoprop.png

Endre så Annotation scale i tegningen til den du har ønsket plassering av påskriftene for:

Endreanno.png


Dersom man ikke ønsker at påskriftene skal få individuell plassering når man endrer skala-verdi i tegningen, kan man skru av systemvariabelen ANNOAUTOSCALE:

Annoauto.png

Man kan også resette øvrige skala-innstillinger for en påskrift til å matche den skalaen man står i ved å benytte kommandoen ANNORESET

Årsak 2:[rediger]

Programmet har to ulike metoder for visning av påskrifter. Integrerte påskrifter henger fast i flaten, og plassering og vinkel styres av flaten. Når man går fra integrert påskriftmetode til frittstående, vil de frittstående påskriftene legge seg slik som de integrerte, men det fungerer ikke den andre vegen. Integrerte påskrifter bør ikke benyttes for nye planer. Innstillingen er der av historiske årsaker. Man får advarsel om at plasseringen av påskrifter endres dersom man går fra frittstående til integrert.

Løsning 2:[rediger]

Manuell redigering av plassering.

Plott til ortoplan gir feilmelding[rediger]

Ortoplanerror.png

Årsak:[rediger]

Focus Arealplan har ikke tilstrekkelig med rettigheter til å kopiere ut filene '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\OrtoPlan.pc3"' og '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\OrtoPlan.pmp"' til mappene som er konfigurert under Printer Support File Path i Options/Files:

Printersupportpath.png

Løsning 1:[rediger]

Be nettverksadministrator om å kopiere filene inn i disse mappene for deg slik at alle i firmaet har tilgang til filene.

Løsning 2:[rediger]

Legg til stien '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\"' som ekstra søkestier i Options:

Leggtilprintersupport.png

-Da er problemet løst på din maskin, men kolleger må gjøre samme operasjon for å få det til å virke.