Bokstavkoder

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

KMD har publisert en liste over standard feltkoder for bruk i arealplaner.

Disse ligger tilgjengelig i Focus Arealplan. Innstillinger for feltnavn og hensynssonenavn finner man under prosjektinnstillingene:

Bokstavkoder.jpg


Standard bokstavkoder[rediger]

Standard bokstavkoder er automatisk valgt, disse kan ikke redigeres. (Se neste avsnitt for egendefinerte bokstavkoder)

Formål som er i bruk i planen vises som standard, og er markert i blått.

Feltnavnkoder2.jpg


Egendefinerte bokstavkoder[rediger]

Det er mulig å legge inn egendefinerte navn på feltene ved å krysse av for BrukEgendefinertKode, og skrive inn nytt navn.

Egendefinertbokstavkode.jpg


Re-nummerering av felt[rediger]

Felter med samme formål bli nummerert løpende. Dersom man vil endre rekkefølgen på nummereringen, kan dette gjøres direkte:

Redigere nummerering.jpg


Det er også mulig å endre nummereringen med funksjonen "re-nummerer feltnavn":

Re-nummerer.jpg

Deretter klikker man i hvert enkelt felt, i den rekkefølgen man ønsker.


Hensynssonenavn[rediger]

Navngiving av hensynssoner gjøres tilsvarende som for arealformålene.

Hensynssonenavn.jpg


Lagre innstillinger[rediger]

Dersom man har gjort endringer i innstillingene som man ønsker å ta med videre til andre planer, kan man lagre innstillingene ved hjelp av denne funksjonen.

Lagre egenskaper bokstavkoder.jpg


Hente lagrede innstillinger[rediger]

Dersom man har lagret innstillinger fra en annen plan, kan man benytte denne funksjonen for å lese inn disse.

Hente lagrede innstillinger bokstavkoder.jpg