Klippe plan

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Dersom man har behov for å klippe ut deler av planen, finnes det en funksjon Klippe plan som er tilgjengelig fra funksjoner-panelet om man utvider panelet.

Følgende videoer viser hvordan funksjonen fungerer:

Klippe plan ved hjelp av polylinjer[rediger]

Klippe plan ved hjelp av region-objekter[rediger]

Dersom man har behov for mer avanserte klippeoperasjoner, kan man benytte REGION kommandoen sammen med de boolske operasjonene UNION, SUBTRACT eller INTERSECT. Man kan da klippe ut alt som ligger innenfor eller utenfor et region-objekt, og regionobjektet kan inneholde hull, eller bestå av disjointe områder.

Problem ved snapp til kotehøyder[rediger]

Dersom man snapper til kotehøyder i kartet når man tegner klippekanten, vil man få problemer med å gjøre boolske operasjoner på region-objektene, og man kan også ende opp med en region som ligger i feil høyde i forhold til å klippe planen. Sørg derfor for at høydene til klippekanten er 0: