Velge produktspesifikasjon

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
 • Velg mellom produktspesifikasjonen for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
  • Reguleringsplan forslag: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
  • Reguleringsplaner: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.
  • Kommuneplanens arealdel : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
  • Svalbardplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
  • Regionalplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
Velg produktspesifikasjon.gif