Renummerer feltnavn

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Dersom man har behov for å renummerere feltnavn, områdenavn eller hensynsonenavn, er det enklest å benytte renummerer-funksjonen.

Renummerer.gif

Renummerering kan også gjøre via Propertypaletten, tegningsnavigator eller via funksjonen for å aktivere bokstavkoder fra KMD med automatisk løpenummerering