Klippe og forenkle kartgrunnlag

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Ved hjelp av kommandoene MAPTRIM og MAPCLEAN som er tilgjengelig i Autodesk Civil 3D og Autodesk Map3d, kan man klippe og forenkle kartgrunnlag.

Klippe kartgrunnlag

Dersom kartgrunnlaget er veldig stort, kan det med fordel klippes nærmere planområdet slik at tegningen blir lettere å jobbe med.

MAPTRIM


Forenkle kartgrunnlag

Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen MAPCLEAN

MAPCLEAN

MAPCLEAN kommandoen har mange operasjoner man kan velge mellom.

For å redusere punkttetthet for kartdata kan man velge operasjonen Simply Objects eller Weed Polylines. Den enkleste av disse er Simply Objects.

DrawingCleanup.png