Svalbardplan

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Produktspesifikasjonen for Svalbardplan følger svalbardmiljøloven (2001)

Da svalbardmiljøloven fra 2001 trådte i kraft, ble det behov for å utarbeide en egen standard som var tilpasset bestemmelsene i loven og forholdene ellers på Svalbard. Formålsnavn og tegneregler er utarbeidet etter samme regler som for planer etter pbl, men det er noen spesialtilpasninger blant annet for kulturminner, friluftsliv, og til forskningsområder.

Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan arealplaner for Svalbard skal produseres, utveksles og forvaltes digitalt.

For detaljer rundt fremstilling av svalbardplan, se: