Kommuneplanens arealdel

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

For framstilling av plankartet skal Nasjonal produktspesifikasjon del 1, Spesifikasjon for plankartet følges.

Det er dessuten en forutsetning at man har satt seg inn i både del 0 Generell, del 2 Spesifikasjon for tegneregler , og del 3.1 når man skal framstille plankartet til kommuneplanens arealdel.

Produktspesifikasjon for arealplan spesifiserer objekter laget og forvaltet etter plan- og bygningsloven.

Ved leveranse av datasett i henhold til de enkelte delene skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørendeegenskaper være med, mens de opsjonelle objekttyper og egenskaper kan følge leveransen ved behov.

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

  • forvaltning av kommunens plandatabaser
  • publisering på web uavhengig av teknisk plattform
  • kontroll ved utveksling av plandata