Forskjell mellom versjoner av «Prosjektinnstillinger»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 30: Linje 30:
 
***Det var denne metoden vi hadde de første årene av produktets levetid, og har utfordringer med tanke på tegnerekkefølge og presentasjon.
 
***Det var denne metoden vi hadde de første årene av produktets levetid, og har utfordringer med tanke på tegnerekkefølge og presentasjon.
 
*'''[[Bokstavkoder]]''' er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/feltkoder-til-arealplaner/id2361225/ KMD sine feltnavnkoder], og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 
*'''[[Bokstavkoder]]''' er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/feltkoder-til-arealplaner/id2361225/ KMD sine feltnavnkoder], og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 +
*'''[[Dynamisk geometrikontroll|Dyn.geom.kontroll]] bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med [[Innstillinger for geometrikontroll]]
 +
*'''Flate transp.''' bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter. Det finnes også en lyspære for å skru flater helt av.
 +
*'''[[Forenklet kombinert skravur]] bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.

Revisjonen fra 1. feb. 2019 kl. 13:32

Prosjektinnstillinger

Prosjektinnstillinger.png

Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.

 • SOSI versjon
  • Velg hvilken SOSI versjon du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
  • Dersom man skal jobbe med Regionalplan eller Svalbardplan, setter man SOSI versjon til 4.5.
  • Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 • Prodspek
  • Velg mellom produktspesifikasjonen for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
   • Reguleringsplan forslag: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
   • Reguleringsplaner: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.
   • Kommuneplanens arealdel : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
   • Svalbardplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
   • Regionalplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 • ..PLANID er en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID og definerer sammen med administrativ enhet for planen (..KOMM), et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 • ..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID. Egenskapen peker på kommunenummer for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.


Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:

Prosjektinnstillinger utvidet.png
 • Adm.enhet: Velg mellom Kommune, fylke eller land som administrativ enhet for planen. Reguleringsplaner har normalt administrativ enhet kommune, men kan også settes til Land dersom det er snakk om en statlig plan. Regionalplaner har administrativ enhet fylke, og for kommuneplan, er det naturlig nok kommune som benyttes som administrativ enhet.
 • Språk Velg mellom bokmål eller nynorsk for navn på formål. Oversetting til nynorsk er basert på KMD sin Bokmål-nynorsk ordliste
  • I tillegg til at man kan sette navn på formål til nynorsk, finnes det egne layoutmaler for nynorsk tittelfelt.
 • Påskriftmetode: Man kan velge mellom påskriftype frittstående eller integrert for flatepåskrifter. Standardvalget her er frittstående flatepåskrift.
  • Ved å velge frittstående flatepåskrift representeres flatepåskrifter ved hjelp av MText-objekter som er koblet mot arealformålet ved hjelp av en FIELD verdi som leser egenskapen fra flaten.
   • Frittstående flatepåskrift byr på bedre presentasjonsmuligheter med tanke på annotative objekter, og unngår problemer med tegnerekkefølge ettersom påskriftene har sin egen tegnerekkefølge, og ikke følger flaten sin.
  • Integrert påskrift er tilgjengelig for å støtte eldre tegninger, og bør ikke benyttes på nye planer.
   • Det var denne metoden vi hadde de første årene av produktets levetid, og har utfordringer med tanke på tegnerekkefølge og presentasjon.
 • Bokstavkoder er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge KMD sine feltnavnkoder, og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 • Dyn.geom.kontroll bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med Innstillinger for geometrikontroll
 • Flate transp. bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter. Det finnes også en lyspære for å skru flater helt av.
 • Forenklet kombinert skravur bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.