Focus Arealplan:Versjon 23.1.0

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Focus Arealplan 2023 versjon 23.1.0

Denne versjonen ble sluppet 27.04.2022

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2022 versjon 22.5.0
Focus Arealplan 2021 versjon 21.10.0
Focus Arealplan 2020 versjon 20.18.0

NB! Dette er siste planlagte oppdatering for 2020-versjonen, og vi anbefaler derfor å oppgradere Focus Arealplan og AutoCAD til 2023 versjonen

Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Nye funksjoner
  • Innstillinger i Options for å sette standard antall desimaler for arealpåskrift (dekar/m²)
  • Konverter linjer fra XRef: Dersom XRef er flyttet (vekk fra origo) og/eller skalert (f.eks. millimeter til meter), vil konverterte linjer nå arve denne transformasjonen til XRef'en og legge seg riktig i forhold til den.
 • Feilrettinger
  • Eksport til Google Earth: Feil farge på skraverte flater.
  • Konverter til hjelpelinje fra XRef: Ekstra polylinje la seg i tegningen.
  • Koordinattransformasjon i forbindelse med eksport til SOSI fungerte ikke.
  • Klippe plan: Det fungerte ikke å benytte plangrensen som klippe-linje (slik at geometri som faller utenfor denne blir klippet bort).
  • Tegnerekkefølge:
   • Fikset feil med tegnerekkefølge for flater.
   • Fikset feil som kunne føre til Fatal Error.
  • Ortofoto-import: Sørget for at raster-filer som ikke kan leses av AutoCAD blir prosessert og konvertert til annet filformat før import, slik at bildet likevel blir importert til tegningen.
  • Transformasjon av plan (innad i tegning): Tekst-objekter ble ikke transformert. (MText fungerte) .
  • SOSI-import Import av matrikkeldata og AR5 ble importert som Arealplan-objekter (og ikke standard AutoCAD-objekter) når Focus Grunnerverv var startet opp.
  • Geometrikontroll-vindu: Sortering av formål slik at løpenummer ikke kommer 'hulter til bulter'.

Focus Grunnerverv

 • Feilrettinger
  • Tegnforklaring manglet eksisterende eiendomsgrense