Focus Arealplan:Versjon 21.4

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Focus Arealplan 2021 versjon 21.4

Versjonen inneholder bedre håndtering av store planer, samt div. feilrettinger og funksjonsforbedringer.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2020 versjon 20.12
Focus Arealplan 2019 versjon 19.17
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Geometrikontroll
 • Flategenerator:
  • Flategeneratoren er optimalisert, og nå mer enn dobbelt så rask som i første versjon av ny flategenerator som kom i versjon 20.8
 • Highlight av flater
  • Vi tar nå vare på referanser til grensene som er brukt i forbindelse med flate-generering, og sørger samtidig for å highlighte disse når AutoCAD highlighter flaten.
   • Dette gjør det enklere å se hvor flater uten skravur (planområdet, bestemmelsesområder) ligger, og hjelper også å skille overlappende hensynsoner.
  • Ny innstilling i Options som skrur av/på denne funksjonen.
 • Plangrense-funksjon:
  • Nye planområder blir ikke generert innenfor hull i planen.
 • Kombinert skravur: I store planer, kan beregning av kombinert skravur by på ytelsesproblemer.
 • Klipp plan
 • Redigering av flater
  • Ny funksjon for redigering av flater.
  • Denne er laget spesielt for enklere redigering av hensynsoner der grensene er lukkede rundt hele flaten og ikke splittes i knutepunkter, men kan også benyttes på andre flatetyper.
 • Oversikts-viewport
 • Fagmodelleksport til Navisworks/BIM360
 • Nytt Options-vindu
 • Forbedringer av tegnerekkefølge-funksjonen.
  • Tidligere kunne faresoner bli liggende bak formålgrenser etter oppdatering av tegnerekkefølge. Ettersom faresonen har røde streker ble disse da avblendet der formålgrensene krysset faresonen.
 • Bedre sortering av formål i Arealtabell-funksjonen
 • Konverter til hjelpelinje
 • Tegnforklaring
  • Bedre sortering av formål i tegnforklaring
  • Mulighet til å samle formål fra PBL1985 og PBL2008 under samme hovedoverskrift ved å gi de felles kategorinavn.
  • Statusmelding i bunn av vindu som blant annet forteller hvor mange formål som har falt ut. (Erstatter tidligere meldingsboks).
  • Melding som informerer om at innstillingen 'les fra xref' er aktivert, og man får mulighet til å skru av denne innstillingen før den setter i gang med å generere tegnforklaring.
 • Konverter COGO-merkelapper (Civil3d) til påskrift.
 • Shape-eksport:
  • Koordinatsystem blir nå satt for Shape-filene ved at det genereres *.PRJ -filer med WKT for koordinatsystemet valgt i Koordinatsystem-funksjonen.
 • SOSI-import:
  • Flatepåskrifter med ..RPPÅSKRIFTTYPE 'feltnavn', areal og utnytting får teksthøyder fra innstillinger i OPTIONS/Focus Arealplan.
  • Påskrifter blir importert som MText istedet for Text
  • Påskrifter som kan kobles til flater ved matching av feltnavn, areal og utnytting på flate og innhold i tekst, samt plassering av påskrift, blir nå lagt flyttet over på laget 'Flatepåskrift', og flaten får aktivert innstillingen 'Vis formåltekst', 'Vis arealtekst' eller 'Vis utnyttelsesgrad'
  • Flater som ikke refererer noen grenselinjer SOSI-fila, men som har annen informasjon korrekt (som objekttype, representasjonspunkt og andre egenskaper), blir nå importert med fiktiv geometri (i form av en stjerne), og avgrensnings-feil blir så rapportert i geometrikontrollen.
  • Flater med ufullstendig avgrensning i SOSI-fila rapporterer nå blindnode-feil.
 • Edringer i bokstavkode-funksjonen
  • Dersom man aktiverer Bruk feltkoder for Arealplaner(KMD), matches eksisterende feltnavn i planen mot standardkoder fra KMD og løpenummer settes fra eksisterende verdi i planen.
  • Dersom eksisterende feltnavn ikke kan matches med standardkoder fra KMD, genereres automatisk en egendefinert kode ved å sammenligne alle feltnavnene, og se hva som er felles for disse. Løpenummer settes fra eksisterende verdi i planen.
  • Dersom det ikke får å finne et egendefinert feltnavn som er felles for alle områder med samme formålkode, beholdes manuelle feltnavn, og formålnavnet fargelegges grå i lista slik at man enklere kan se hvilke formålkoder som er manuelle og som man kan vurdere å samle til felles egendefinert eller standard kode.
 • Redigering av feltnavn
 • SOSI-eksport:
  • Flater som ikke er fullstendig avgrenset av grenselinjer blir rapportert til geometrikontrollen, og man får spørsmål om man vil fortsette eksport til SOSI allikevel.
  • Grenser som ikke er referert av noen flater blir rapportert til geometrikontrollen, og man får spørsmål om man vil fortsette eksport til SOSI allikevel.
 • Div. feilrettinger

Focus Grunnerverv