Stikningsdata

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Stikningsdatafunksjoner er tilgjengelig via høyreklikkmeny for arealplan-objekter og via utvidet funksjoner-panel i ribbon-menyen.

Stikningsdata kan eksporteres til Excel, 10-tabell, AutoCAD-tabell og Kof-fil.

Funksjonen markerer punktene langs linja som er valgt med symbol for tangering eller knekk.

Stikningsdata2.gif