Focus Arealplan:Sosikontroll

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

SOSI kontroll[rediger]

Feil: ...Dobbel geometri for hensynsonegrenser og bestemmelseområdegrenser[rediger]

Mulig årsak 1:[rediger]

Se Overlappende hensynsoner

Løsning1[rediger]

Ignorer feilene i SOSI-kontroll.

Mulig årsak 2 (gjelder alle objekttyper, ikke bare hensynsonegrenser):[rediger]

Innstillingen Benytt objekttype i dobbel geometri (5.4) er skrudd av i SOSI-kontroll:

BenyttObjType.png

Løsning 2:[rediger]

Aktiver innstillingen og kjør ny kontroll.

Feil: ...KOM med verdien 'xxx' er ulovlig[rediger]

UlovligKomm.png

I metadatakontrollen vil samme feil gi følgende melding:

MetadataKomm.png

Mulig årsak 1[rediger]

Planen er eksportert til gammel SOSI-versjon.

Løsning 1[rediger]

Bytt til seneste SOSI-versjon og eksporter på nytt.

Mulig årsak 2[rediger]

SOSI-vis er ikke oppdatert til siste versjon

Løsning 2[rediger]

Start SOSI-vis, og kjør en versjonskontroll fra Hjelp-menyen:

SosiVisVersjonskontroll.png
SenesteSosiVersjon.png

Feil: ..RPBESTEMMELSESHJEMMEL med verdien '91' er ulovlig[rediger]

Årsak[rediger]

Planen er eksportert til SOSI 4.5.2 der RpBestemmelseOmråde 91 - Anlegg- og riggområde er erstattet med ny objekttype 'PblMidlByggAleggOmråde' og tilhørende 'PblMidlByggAnleggGrense'

Løsning[rediger]

Konverter de aktuelle RpBestemmelseGrensen(e) som omkranser området, og bytt formål for bestemmelsesområdet:

EndreTilPbl.gif