Forskjell mellom versjoner av «Feilsøk»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: __TOC__ =Properties viser 'No Selection' none ==Løsning:Start Arealplan som Administrator== none =Selection Cycling viser ingen objektt...)
 
 
(25 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
=Properties viser 'No Selection'
+
{{Focus Arealplan:Lagre tegning}}
[[Fil:NoSelection.png|none]]
+
 
==Løsning:Start Arealplan som Administrator==
+
{{Focus Arealplan:Geometrikontroll}}
[[Fil:StartSomAdmin.gif|none]]
+
 
=Selection Cycling viser ingen objekttype-navn
+
{{Focus Arealplan:Sosikontroll}}
[[Fil:SelectionCycling.png|none]]
+
 
==Løsning:Start Arealplan som Administrator==
+
{{Focus Arealplan:Manglende egenskaper}}
[[Fil:StartSomAdmin.gif|none]]
+
 
 +
{{Focus Arealplan:Font-problemer}}
 +
 
 +
{{Focus Arealplan:Påskrifter endrer posisjon og vinkel}}
 +
 
 +
{{Focus Arealplan:Plott til ortoplan virker ikke}}

Nåværende revisjon fra 11. jun. 2020 kl. 12:09

Lagring

Feil: Tegningen lar seg ikke lagre etter at man har kjørt purge på tegningen

Årsak:

Visse tekststiler som objektene er avhengig av, er blitt purget bort.

Løsning:

Tegn en ny flate, så genereres tekststilene opp igjen, og tegningen lar seg lagre. Problemet er rettet i Focus Arealplan:Versjon 21.3 der disse tekststilene ikke lar seg purge.

Geometrikontroll

Feil: Linjer lar seg ikke splitte opp

Mulig årsak

Det er oppdaget en feil i geometrikontrollen for versjoner tidligere enn Focus Arealplan:Versjon 21.3 som gjør at 'Sett sammen linjer' -operasjonen kan sette sammen linjer igjen etter at de er blitt splittet opp.

Løsning 1

Skru av geometrikontroll-innstillingen 'Sett sammen linjer'. Innstillingen må skrus av både i vanlig geometrikontroll, geometrikontroll for utvalg, og dynamisk geometrikontroll for å unngå helt at problemet oppstår.

Løsning 2

Oppdater programmet til Focus Arealplan:Versjon 21.3.

SOSI kontroll

Feil: ...Dobbel geometri for hensynsonegrenser og bestemmelseområdegrenser

Mulig årsak 1:

Se Overlappende hensynsoner

Løsning1

Ignorer feilene i SOSI-kontroll.

Mulig årsak 2 (gjelder alle objekttyper, ikke bare hensynsonegrenser):

Innstillingen Benytt objekttype i dobbel geometri (5.4) er skrudd av i SOSI-kontroll:

BenyttObjType.png

Løsning 2:

Aktiver innstillingen og kjør ny kontroll.

Feil: ...KOM med verdien 'xxx' er ulovlig

UlovligKomm.png

I metadatakontrollen vil samme feil gi følgende melding:

MetadataKomm.png

Mulig årsak 1

Planen er eksportert til gammel SOSI-versjon.

Løsning 1

Bytt til seneste SOSI-versjon og eksporter på nytt.

Mulig årsak 2

SOSI-vis er ikke oppdatert til siste versjon

Løsning 2

Start SOSI-vis, og kjør en versjonskontroll fra Hjelp-menyen:

SosiVisVersjonskontroll.png
SenesteSosiVersjon.png

Feil: ..RPBESTEMMELSESHJEMMEL med verdien '91' er ulovlig

Årsak

Planen er eksportert til SOSI 4.5.2 der RpBestemmelseOmråde 91 - Anlegg- og riggområde er erstattet med ny objekttype 'PblMidlByggAleggOmråde' og tilhørende 'PblMidlByggAnleggGrense'

Løsning

Konverter de aktuelle RpBestemmelseGrensen(e) som omkranser området, og bytt formål for bestemmelsesområdet:

EndreTilPbl.gif


Manglende egenskaper

Properties viser 'No Selection'

Årsak

Feil eller manglende informasjon i registeret på maskinen.

NoSelection.png

Løsning

Start Arealplan som Administrator Ved å starte Arealplan som administrator, gjenopprettes riktige registeroppføringer for å støtte egenskaper i propertypaletten.

RunAs.png

Selection Cycling viser ingen objekttype-navn

Årsak

Feil eller manglende informasjon i registeret på maskinen.

SelectionCycling.png

Løsning

Ved å starte Arealplan som administrator, gjenopprettes riktige registeroppføringer for å støtte egenskaper i propertypaletten. Disse egenskapene brukes også i forbindelse med Selection Cycling og QSELECT

RunAs.png

Font-problemer

Skrifttyper vises feil

Årsak 1

Dersom skrifttyper vises feil i AutoCAD kan det skyldes manglende eller korrupte font-filer i C:/Windows/Fonts/

Løsning:

Installer fontfilene fra en annen maskin. Dersom det er snakk om Arial eller Arial MS, kan de lastes ned her: Arial

Årsak 2

Dersom visse tekststiler er purget bort fra tegningen, kan det føre til problemer med tekststiler for tegnforklaring, målestokk og rutenett

Løsning:

Åpne tegningen på nytt for å fikse problem med tegnforklaring. Bytt tekststil for rutenett og målelinje via properties for disse objektene. Focus Arealplan:Versjon 21.3 sørger for å hindre purging av disse tekststilene

Importer layoutmal feiler med melding om problemer med fonts

ImporterLayoutmalFeil.png

Årsak

Dersom skrifttyper vises feil i AutoCAD kan det skyldes manglende eller korrupte font-filer i C:/Windows/Fonts/

Løsning:

Installer fontfilene fra en annen maskin. Dersom det er snakk om Arial eller Arial MS, kan de lastes ned her: Arial

Problemer med påskrifter

Posisjon og vinkel endres plutselig

Årsak 1:

Påskriftene i Focus Arealplan (når påskriftmetoden står til frittstående) er som standard satt til å være [annotative]. Det vil si at de kan ha individuell plassering, størrelse og vinkel for hver av annotation scale-verdiene i tegningen. Dette gir stor fleksibilitet med tanke på presentasjon i ulike viewporter og skalaer. Dersom man ikke selv har endret skalaverdien for tegningen, kan det være at AutoCAD eller visse funksjoner i Arealplan har gjort det. Det kan være funksjoner som endring av plantype/produktspesifikasjon og reset skalaliste som har ført til endring av skala i tegningen.

Løsning1:

Sett systemvariabel SELECTIONANNODISPLAY til 1, så ser man hvor det har blitt av den originale plasseringen:

Selection anno.png

Se også i properties for påskriften hvilke annotation scale verdier den har individuelle innstillinger for:

Annoprop.png

Endre så Annotation scale i tegningen til den du har ønsket plassering av påskriftene for:

Endreanno.png


Dersom man ikke ønsker at påskriftene skal få individuell plassering når man endrer skala-verdi i tegningen, kan man skru av systemvariabelen ANNOAUTOSCALE:

Annoauto.png

Man kan også resette øvrige skala-innstillinger for en påskrift til å matche den skalaen man står i ved å benytte kommandoen ANNORESET

Årsak 2:

Programmet har to ulike metoder for visning av påskrifter. Integrerte påskrifter henger fast i flaten, og plassering og vinkel styres av flaten. Når man går fra integrert påskriftmetode til frittstående, vil de frittstående påskriftene legge seg slik som de integrerte, men det fungerer ikke den andre vegen. Integrerte påskrifter bør ikke benyttes for nye planer. Innstillingen er der av historiske årsaker. Man får advarsel om at plasseringen av påskrifter endres dersom man går fra frittstående til integrert.

Løsning 2:

Manuell redigering av plassering.

Plott til ortoplan gir feilmelding

Ortoplanerror.png

Årsak:

Focus Arealplan har ikke tilstrekkelig med rettigheter til å kopiere ut filene '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\OrtoPlan.pc3"' og '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\OrtoPlan.pmp"' til mappene som er konfigurert under Printer Support File Path i Options/Files:

Printersupportpath.png

Løsning 1:

Be nettverksadministrator om å kopiere filene inn i disse mappene for deg slik at alle i firmaet har tilgang til filene.

Løsning 2:

Legg til stien '"C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan 20xx\"' som ekstra søkestier i Options:

Leggtilprintersupport.png

-Da er problemet løst på din maskin, men kolleger må gjøre samme operasjon for å få det til å virke.