Forskjell mellom versjoner av «Versjonshistorikk»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Versjon 20.8)
Linje 5: Linje 5:
 
Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.  
 
Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.  
  
I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke mer enn et døgn på å beregne alle flatene.
+
I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke mer enn et døgn på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden 'A closed boundary cannot be determined'.
  
 
Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.  
 
Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.  

Revisjonen fra 5. feb. 2020 kl. 05:25

Versjon 20.8

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke mer enn et døgn på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden 'A closed boundary cannot be determined'.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • Ny og raskere flategenerator
 • Nytt vindu for å velge administrativ enhet (kommune/fylke/land) for å gjøre det enklere å finne frem til riktig kommune/fylke
  • Oppdaterte kommunevåpen og informasjon om utgått-dato og erstattet av-kommune.
 • Geometrikontroll
  • Raskere kontroll av grenser
   • Fjernet kontroll-operasjonene 'Sveis punkter' og 'Forleng underskytende linje'. Markeres i istedet som feil i Start og endepunkt.
  • Raskere oppdatering av flater
 • Metadatakontroll
  • Melding om utgått kommune og hvilket kommunenummer som erstatter gammelt.
  • Dersom gammel SOSI-versjon er valgt og man samtidig har valgt en kommune som er nyere enn det som er gyldig for denne SOSI-versjonen, så får man beskjed om å endre SOSI-versjon.
  • Melding om manglende bestemmelsesområdenavn
 • Plangrense
  • Raskere beregning av plangrensen. Merk at denne hastighetsforbedringen ikke gjelder ved aktivering av valget 'Bygg plangrense fra alle flater i planen'.
 • Redigeringsfunksjoner
  • Grips
   • Nytt gripp-punkt for midtpunkt på linjesegment
   • Fargelegging av 'hot-grips' slik at man ser hvilke grips som er aktive. Tips: Man kan holde SHIFT nede og velge flere grips i en operasjon.
   • Grip-edit menyer
    • Legg til punkt
    • Fjern punkt
    • Splitt linje
    • Konverter til buesegment
    • Konverter til linjesegment
    • Oppdater flategeometri
  • Høyreklikkmenyer
 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Raskere eksport i store planer
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som benytte i tittelfelt til 'C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache' for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)