Rediger flater

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 24. aug. 2020 kl. 14:15 av Øystein (diskusjon | bidrag) (Splitt flate langs valgte linjer)
Hopp til: navigasjon, søk
Denne funksjonen ikke sluppet ennå, men vil bli tilgjengelig fra og med:
Focus Arealplan 2021 versjon 21.4
Focus Arealplan 2020 versjon 20.12
Focus Arealplan 2019 versjon 19.17


Rediger flater-funksjonen gjør det mulig å redigere en flate-geometrien direkte uten å gå vegen om grenselinjer.

Flaten redigeres enten ved å slå sammen, trekke fra eller finne overlapp mellom flaten som skal redigeres, og en eller flere flater man ønsker å beregne imot, eller ved å splitte opp en flate i flere, eller utvide en flate mot en eller flere grense-linjer.

Direkte redigering av flater kan forenkle arbeidet med hensynsoner der grenser danner lukkede linjer rundt flaten i henhold til Ny metode for avgrensning av hensynsoner

Funksjonen har også en forhåndsvisning som viser resultatet av beregningen, og hvor man kan velge å beholde, eller forkaste resultatet.

EditSurface.png

Redigeringsverktøy

EditSurfaceWnd.gif

Legg til areal fra valgte flater

Dersom man har behov for å slå sammen to eller flere flater til en samlet, kan man benytte dette verktøyet. Verktøyet gir samme funksjonalitet som slå sammen flater-funksjonen under 'Boolske operasjoner' på høyreklikkmenyen

LeggTilAreal.gif

Trekk fra areal fra valgte flater

Man kan trekke fra areal som overlapper andre flater ved hjelp av dette verktøyet. Verktøyet gir samme funksjonalitet som klippe-funksjonen under 'Boolske operasjoner' på høyreklikkmenyen

TrekkFraOmraade.gif

Behold kun overlappende areal mot valgte flater

Dersom man har behov for å kutte en flate mot en annen flate, kan denne funksjonen benyttes. Verktøyet gir samme funksjonalitet som behold overlapp-funksjonen under 'Boolske operasjoner' på høyreklikkmenyen

OverlappendeOmraade.gif

Splitt flate langs valgte linjer

Når det er behov for å splitte opp et område i en eller flere flater av samme type, kan man tegne klippelinjer som krysser flaten minst to ganger, og benytte dette verktøyet for å dele opp flaten i to eller flere deler. Objekter som kan benyttes som klippe-linjer, er de samme som for utvid flate -verktøyet

 • Arealplan
  • Grenser
  • Linjer
 • AutoCAD
  • Arc
  • Line
  • Spline
  • 2D/3DPolyline (eks. Arealplan hjelpelinje)
  • Circle
 • Civil3d
  • Alignmen
  • Featureline
  • CorridorFeatureline
SplitSurface.gif

Utvid flate mot valgte linjer

Utvid flater-funksjonen gjør det mulig å utvide flaten mot en grenselinje dersom grenselinjen har minimum 2 krysningspunkter mot flaten, og midtpunktet mellom de to krysningspunktene befinner seg utenfor flaten. Objekter som støttes som mål for utvidelse, er de samme som for splitt flate verktøyet:

 • Arealplan
  • Grenser
  • Linjer
 • AutoCAD
  • Arc
  • Line
  • Spline
  • 2D/3DPolyline (eks. Arealplan hjelpelinje)
  • Circle
 • Civil3d
  • Alignmen
  • Featureline
  • CorridorFeatureline
ExtendSurface.gif