Forskjell mellom versjoner av «Koordinatsystem»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 10: Linje 10:
 
!colspan="6"|Begrensninger i SOSI-formatet:
 
!colspan="6"|Begrensninger i SOSI-formatet:
 
|-
 
|-
|SOSI-formatet har begrenset numerisk presisjon. Presisjonen er gitt av innstillingen ..ENHET som bestemmes ved eksport til SOSI. Standard innstilling for ..ENHET er 0.01 (eller 1[cm]). Dette betyr at koordinater i planen flyttes til nærmeste centimeter. Dersom man ikke har gjort en full geometrikontroll av planen der innstilling for innsetting av punkter der andre objekttyper har knekkpunkter er aktivert, eller har unøyaktig sammenfallende geometri mellom de ulike objekttype-lagene av annen grunn, vil denne forflytningen føre til slike problemer som at plangrense ikke lenger følger formålgrenser og andre typer grenser som ligger mot plangrensen. Ved å gjøre koordinattransformasjonen innad i tegningen med full numerisk presisjon, så unngår man denne forflytningen i dwg-filen, men den vil fortsatt oppstå ved eksport til SOSI. Så metoden med å eksporter til SOSI og importere tilbake, kan allikevel være nyttig for å oppdage unøyaktig geometri i planen.   
+
|SOSI-formatet har begrenset numerisk presisjon. Presisjonen er gitt av innstillingen ..ENHET som bestemmes ved eksport til SOSI. Standard innstilling for ..ENHET er 0.01 (eller 1[cm]).  
 +
 
 +
Dette betyr at koordinater i planen flyttes til nærmeste centimeter. Dersom man ikke har gjort en full geometrikontroll av planen der innstilling for innsetting av punkter der andre objekttyper har knekkpunkter er aktivert, eller har unøyaktig sammenfallende geometri mellom de ulike objekttype-lagene av annen grunn, vil denne forflytningen føre til slike problemer som at plangrense ikke lenger følger formålgrenser og andre typer grenser som ligger mot plangrensen. Ved å gjøre koordinattransformasjonen innad i tegningen med full numerisk presisjon, så unngår man denne forflytningen i dwg-filen, men den vil fortsatt oppstå ved eksport til SOSI.  
 +
 
 +
Så metoden med å eksporter til SOSI og importere tilbake, kan allikevel være nyttig for å oppdage unøyaktig geometri i planen.   
 
|-
 
|-
|SOSI-formatet er også begrenset med tanke på påskrifter. Det finnes ingen link mellom en påskrift, og flaten den representerer i SOSI-fila. Focus Arealplan må forsøke å matche disse påskriftene mot flate ved import fra SOSI. Dette vil ikke alltid fungere. Det vil også oppstå problemer med presentasjon av påskriftene ettersom SOSI-filen ikke inneholder informasjon om tekst-høyden man har valgt for påskriften fra den originale dwg-fila. Teksthøydene blir satt ved hjelp av standard-innstillingene for ulike påskrifttyper i Options/Focus Arealplan når man importerer, så tilpasninger man har gjort i original dwg, går tapt. Dette forhindres ved å benytte koordinattransformasjon innad i dwg.  
+
|SOSI-formatet er også begrenset med tanke på påskrifter. Det finnes ingen link mellom en påskrift, og flaten den representerer i SOSI-fila.  
 +
 
 +
Focus Arealplan må dermed forsøke å matche disse påskriftene mot flate ved import fra SOSI. Dette vil ikke alltid fungere.  
  
 +
Det vil også oppstå problemer med presentasjon av påskriftene ettersom SOSI-filen ikke inneholder informasjon om tekst-høyden man har valgt for påskriften fra den originale dwg-fila.
 +
 +
Teksthøydene blir satt ved hjelp av standard-innstillingene for ulike påskrifttyper i Options/Focus Arealplan når man importerer, så tilpasninger man har gjort i original dwg, går tapt.
 +
 +
Dette forhindres ved å benytte koordinattransformasjon innad i dwg.
 +
 +
|-
 +
|Begrensningene i SOSI-formatet blir i stor grad fikset når vi går til SOSI 5.0 hvor dataene lagres på GML-format fremfor SOSI-prikkformat. Numerisk presisjon blir bedre, samt modellen for plan inneholder en link mellom flate og påskrift.
 
|}
 
|}
  

Revisjonen fra 16. nov. 2020 kl. 06:49

Koordinatsystem.png

Brukes for å sette koordinatsystem samt høydereferansesystem i tegningen.

Fra og med Focus Arealplan:Versjon 21.5, kan funksjonen også benyttes til å transformere plandata mellom ulike koordinatsystem.

Vi anbefaler å benytte denne metoden for å transformere planen fremfor å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og importere tilbake.

Begrensninger i SOSI-formatet:
SOSI-formatet har begrenset numerisk presisjon. Presisjonen er gitt av innstillingen ..ENHET som bestemmes ved eksport til SOSI. Standard innstilling for ..ENHET er 0.01 (eller 1[cm]).

Dette betyr at koordinater i planen flyttes til nærmeste centimeter. Dersom man ikke har gjort en full geometrikontroll av planen der innstilling for innsetting av punkter der andre objekttyper har knekkpunkter er aktivert, eller har unøyaktig sammenfallende geometri mellom de ulike objekttype-lagene av annen grunn, vil denne forflytningen føre til slike problemer som at plangrense ikke lenger følger formålgrenser og andre typer grenser som ligger mot plangrensen. Ved å gjøre koordinattransformasjonen innad i tegningen med full numerisk presisjon, så unngår man denne forflytningen i dwg-filen, men den vil fortsatt oppstå ved eksport til SOSI.

Så metoden med å eksporter til SOSI og importere tilbake, kan allikevel være nyttig for å oppdage unøyaktig geometri i planen.

SOSI-formatet er også begrenset med tanke på påskrifter. Det finnes ingen link mellom en påskrift, og flaten den representerer i SOSI-fila.

Focus Arealplan må dermed forsøke å matche disse påskriftene mot flate ved import fra SOSI. Dette vil ikke alltid fungere.

Det vil også oppstå problemer med presentasjon av påskriftene ettersom SOSI-filen ikke inneholder informasjon om tekst-høyden man har valgt for påskriften fra den originale dwg-fila.

Teksthøydene blir satt ved hjelp av standard-innstillingene for ulike påskrifttyper i Options/Focus Arealplan når man importerer, så tilpasninger man har gjort i original dwg, går tapt.

Dette forhindres ved å benytte koordinattransformasjon innad i dwg.

Begrensningene i SOSI-formatet blir i stor grad fikset når vi går til SOSI 5.0 hvor dataene lagres på GML-format fremfor SOSI-prikkformat. Numerisk presisjon blir bedre, samt modellen for plan inneholder en link mellom flate og påskrift.


Følgende video viser hvordan koordinattransformasjonen fungerer: