Versjonshistorikk

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 4. feb. 2020 kl. 13:32 av Øystein (diskusjon | bidrag) (Versjon 20.8)
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 20.8

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke mer enn et døgn på å beregne alle flatene.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • Ny og raskere flategenerator
 • Nytt vindu for å velge administrativ enhet (kommune/fylke/land) for å gjøre det enklere å finne frem til riktig kommune/fylke
  • Oppdaterte kommunevåpen og informasjon om utgått-dato og erstattet av-kommune.
 • Geometrikontroll
  • Raskere kontroll av grenser
   • Fjernet kontroll-operasjonene 'Sveis punkter' og 'Forleng underskytende linje'. Markeres i istedet som feil i Start og endepunkt.
  • Raskere oppdatering av flater
 • Metadatakontroll
  • Melding om utgått kommune og hvilket kommunenummer som erstatter gammelt.
  • Dersom gammel SOSI-versjon er valgt og man samtidig har valgt en kommune som er nyere enn det som er gyldig for denne SOSI-versjonen, så får man beskjed om å endre SOSI-versjon.
  • Melding om manglende bestemmelsesområdenavn
 • Plangrense
  • Raskere beregning av plangrensen. Merk at denne hastighetsforbedringen ikke gjelder ved aktivering av valget 'Bygg plangrense fra alle flater i planen'.
 • Redigeringsfunksjoner
  • Grips
   • Nytt gripp-punkt for midtpunkt på linjesegment
   • Fargelegging av 'hot-grips' slik at man ser hvilke grips som er aktive. Tips: Man kan holde SHIFT nede og velge flere grips i en operasjon.
   • Grip-edit menyer
    • Legg til punkt
    • Fjern punkt
    • Splitt linje
    • Konverter til buesegment
    • Konverter til linjesegment
    • Oppdater flategeometri
  • Høyreklikkmenyer
 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Raskere eksport i store planer
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som benytte i tittelfelt til 'C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache' for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)