Versjonshistorikk

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 16. nov. 2020 kl. 15:52 av Øystein (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Focus Arealplan 2021 versjon 21.5

Denne versjonen ble sluppet 21.01.2021

Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2020 versjon 20.13
Focus Arealplan 2019 versjon 19.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Koordinattransformasjon*
  • Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
   • Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se linken for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.
 • Arealtabell for bestemmelsesområder: Sortert på bestemmelsesområdenavn.
  • Forutsetter bruk av #<løpenummer> som bestemmelseområdenavn.
 • Raskere OSNAP mot linjer med mange punkter når Intersect og Apparent Intersect er aktiv.
 • Nye innstillinger i Options/Focus Arealplan under kategorien XRef for automatisk setting av xref-lag, og ønsket lagnavn som skal benyttes for xref'er.
  • Automatisk xRef-lag er deaktivert som standard-innstilling.

Feilrettinger

 • Feil med lengde på stipling og mellomrom for linjetyper
 • Oversiktsviewport-funksjonen virket ikke som den skulle ettersom lag for plangrenser fra xref ble purget bort fra laglista.
 • Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.
 • Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.
 • Fikset feil ved innlesing av egenskapen ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.
 • Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.
 • Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.
 • Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje
 • Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'
 • Fikset krasj ved redigering av lengde og bredde i properties for bolig og uthus-symbolene i illustrasjons-funksjonen.
  • Sørget også for at lagene til uthus og bolig blir satt til verdien angitt i egenskapsvinduet for illustrasjons-funksjonen.
 • Fikset potensiell krasj ved endring av annotation scale i tegninger hvor ANNOAUTOSCALE = 4, og hvor plantegninger med annotative påskrifter er xref'et inn og koblet til formål som har linje-basert skravur (ikke solid fyll), og hvor påskriftene ikke allerede har blitt tilknyttet denne annotation scale-verdien.
  • Fikser også et potensielt problem med at plantegninger xref'et inn i en layout-tegning kan bli korrupt når man endrer til en annotation scale som ikke allerede er definert for påskriftene i den refererte tegningen.
 • SOSI-import av filer som inneholder flere planer: Fikset feil som gjorde at man ikke fikk importert flater om man valgte å importere alle planer i en operasjon.
 • Arealpåskrift flater: Det var ikke mulig å endre antall desimaler via properties.
 • Feilretting i kommandoen FAPL_CREATEINFRAWORKSWMSCONFIG som kan benyttes for å lage en konfigurasjonsfil for å kunne drapere WMS-tjenester over terrengmodell i infraworks. Funksjonen fungerer nå mot WMS-tjenesten for Norge i bilder. (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nib?request=GetCapabilities&Service=WMS)

Focus Grunnerverv

 • Mulighet for å bestemme transparens på plott for hver enkel ervervtype
 • Oppdater lag-funksjonen kan nå brukes for å oppdatere lagene i alle layoutene i en operasjon

Feilrettinger

 • Fikset problemer med bevaring av koblinger mellom takst og teiger/arealformål hvis man unloader xref'ene med grunnlagsdata
 • Diverse feilrettinger og hastighetsforbedringer

Focus Arealplan 2021 versjon 21.4

Denne versjonen ble sluppet 04.11.2020

Versjonen inneholder bedre håndtering av store planer, samt div. feilrettinger og funksjonsforbedringer.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2020 versjon 20.12
Focus Arealplan 2019 versjon 19.17
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt


Focus Arealplan

 • Geometrikontroll
 • Flategenerator:
  • Flategeneratoren er optimalisert, og nå mer enn dobbelt så rask som i første versjon av ny flategenerator som kom i versjon 20.8
 • Highlight av flater
  • Vi tar nå vare på referanser til grensene som er brukt i forbindelse med flate-generering, og sørger samtidig for å highlighte disse når AutoCAD highlighter flaten.
   • Dette gjør det enklere å se hvor flater uten skravur (planområdet, bestemmelsesområder) ligger, og hjelper også å skille overlappende hensynsoner.
  • Ny innstilling i Options som skrur av/på denne funksjonen.
 • Plangrense-funksjon:
  • Nye planområder blir ikke generert innenfor hull i planen.
 • Kombinert skravur: I store planer, kan beregning av kombinert skravur by på ytelsesproblemer.
 • Klipp plan
 • Redigering av flater
  • Ny funksjon for redigering av flater.
  • Denne er laget spesielt for enklere redigering av hensynsoner der grensene er lukkede rundt hele flaten og ikke splittes i knutepunkter, men kan også benyttes på andre flatetyper.
 • Oversikts-viewport
 • Fagmodelleksport til Navisworks/BIM360
 • Nytt Options-vindu
 • Forbedringer av tegnerekkefølge-funksjonen.
  • Tidligere kunne faresoner bli liggende bak formålgrenser etter oppdatering av tegnerekkefølge. Ettersom faresonen har røde streker ble disse da avblendet der formålgrensene krysset faresonen.
 • Bedre sortering av formål i Arealtabell-funksjonen
 • Konverter til hjelpelinje
 • Tegnforklaring
  • Bedre sortering av formål i tegnforklaring
  • Mulighet til å samle formål fra PBL1985 og PBL2008 under samme hovedoverskrift ved å gi de felles kategorinavn.
  • Statusmelding i bunn av vindu som blant annet forteller hvor mange formål som har falt ut. (Erstatter tidligere meldingsboks).
  • Melding som informerer om at innstillingen 'les fra xref' er aktivert, og man får mulighet til å skru av denne innstillingen før den setter i gang med å generere tegnforklaring.
 • Konverter COGO-merkelapper (Civil3d) til påskrift.
 • Shape-eksport:
  • Koordinatsystem blir nå satt for Shape-filene ved at det genereres *.PRJ -filer med WKT for koordinatsystemet valgt i Koordinatsystem-funksjonen.
 • SOSI-import:
  • Flatepåskrifter med ..RPPÅSKRIFTTYPE 'feltnavn', areal og utnytting får teksthøyder fra innstillinger i OPTIONS/Focus Arealplan.
  • Påskrifter blir importert som MText istedet for Text
  • Påskrifter som kan kobles til flater ved matching av feltnavn, areal og utnytting på flate og innhold i tekst, samt plassering av påskrift, blir nå lagt flyttet over på laget 'Flatepåskrift', og flaten får aktivert innstillingen 'Vis formåltekst', 'Vis arealtekst' eller 'Vis utnyttelsesgrad'
  • Flater som ikke refererer noen grenselinjer SOSI-fila, men som har annen informasjon korrekt (som objekttype, representasjonspunkt og andre egenskaper), blir nå importert med fiktiv geometri (i form av en stjerne), og avgrensnings-feil blir så rapportert i geometrikontrollen.
  • Flater med ufullstendig avgrensning i SOSI-fila rapporterer nå blindnode-feil.
 • Edringer i bokstavkode-funksjonen
  • Dersom man aktiverer Bruk feltkoder for Arealplaner(KMD), matches eksisterende feltnavn i planen mot standardkoder fra KMD og løpenummer settes fra eksisterende verdi i planen.
  • Dersom eksisterende feltnavn ikke kan matches med standardkoder fra KMD, genereres automatisk en egendefinert kode ved å sammenligne alle feltnavnene, og se hva som er felles for disse. Løpenummer settes fra eksisterende verdi i planen.
  • Dersom det ikke får å finne et egendefinert feltnavn som er felles for alle områder med samme formålkode, beholdes manuelle feltnavn, og formålnavnet fargelegges grå i lista slik at man enklere kan se hvilke formålkoder som er manuelle og som man kan vurdere å samle til felles egendefinert eller standard kode.
 • Redigering av feltnavn
 • SOSI-eksport:
  • Flater som ikke er fullstendig avgrenset av grenselinjer blir rapportert til geometrikontrollen, og man får spørsmål om man vil fortsette eksport til SOSI allikevel.
  • Grenser som ikke er referert av noen flater blir rapportert til geometrikontrollen, og man får spørsmål om man vil fortsette eksport til SOSI allikevel.
 • Div. feilrettinger

Focus Grunnerverv

Focus Arealplan 2021 versjon 21.3

Denne versjonen ble sluppet 10.06.2020

Denne versjonen inneholder feilrettinger.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2020 versjon 20.11
Focus Arealplan 2019 versjon 19.16
Focus Arealplan 2018 versjon 18.20 NB! Vedlikehold av 2018 versjonen blir nå avsluttet. Vi anbefaler å oppgradere til 2020 eller 2021 versjonen
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt
 • Geometrikontroll: Fikset feil som gjorde at linjer ikke lot seg splitte opp. (Se feilsøk )
  • (Dvs. linjene lot seg splitte, men det var en feil i operasjonen 'Sett sammen linjer' som gjorde at de splittede linjene kunne bli satt sammen igjen i visse tilfeller)
 • Fikset problem med lagring av tegning etter at visse tekststiler ble purget bort fra tegningen. (Se feilsøk)
  • Purging av tekststiler kunne også føre til problem med visning av målestokk og rutenett, samt problem med med skrifttypen benyttet i tegnforklaringen.
   • (Disse tekststilene er ikke lenger tilgjengelig i purge-funksjonen.)
 • Google Earth: Det er nå mulig å sette koordinatsystem i AutoCAD Map3d, og benytte det i forbindelse med eksport til Google Earth. Dette gjør det mulig å produsere KML-filer for lokasjoner utenfor Norge.
 • Linjetype for jernbane og sporveg: Ulik symbolskala for ulike vertikalnivå.
 • Konverter objekter: Konvertering til punktsymbol og påskrift fungerte ikke for Civil 3D COGO-punkter
 • Ulovlige buer: Ulovlige buer ble ikke ryddet i geometrikontroll for store planer.
  • Metoden for å finne ulovlig bue er endret til å beregne pilhøyden etter eksport til SOSI der numerisk presisjon er redusert til 2 desimaler, og ikke med full numerisk presisjon slik vi opererer med i AutoCAD.
 • ..RPJURPUNKT 1271 endret navn fra 'Regulert tre som skal bevares' til 'Eksisterende tre som skal bevares'
 • Formåldatabase: Egenskapsfilter for juridiske linjer i reguleringsplan var feil slik at man ikke kunne endre stiplet lengde, stiplet mellomrom og linjetype for disse objektene.
 • SOSI-import: Import av tom SOSI-fil førte til at høydereferansesystem ble satt til NN54. Og dersom den allerede var satt til NN2000 fikk man spørsmål om å bytte til NN54.

Focus Arealplan 2021 versjon 21.2

Denne versjonen ble sluppet 19.05.2020

Denne versjonen inneholder feilrettinger.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.10
Focus Arealplan 2019 versjon 19.15
Focus Arealplan 2018 versjon 18.19
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt
 • Fikset feil der arealplan-objekter blir til proxy-objekter når man kjører RECOVER kommandoen.
  • Det kan fortsatt oppstå visse problemer med tegnforklaringen ved bruk av RECOVER på tegninger som sist ble lagret i Focus Arealplan:Versjon 21.1, så det anbefales å lagre tegningen på nytt i denne nye versjonen før man kjører recover på tegningen
 • Fikset feil som kunne føre til at påskrifter mister sin plassering og vinkel
 • Lag til egenskapen ..IDENT med underegenskapene ...LOKALID, ...NAVNEROM og ..VERSJONID til påskrifter, målelinjer (basert på AutoCAD Dim-linjer), samt punktsymboler for eksport til SOSI 4.5.2 produktspesifikasjonene.
 • Fikset problem med åpning av enkelte tegninger som mangler formåldatabasen til arealplan men som har xref'et inn tegninger med plandata.
 • Geometrikontroll: Justert toleranse for kontroll av selv-kryssende grenser.

Focus Arealplan 2021 versjon 21.1

Denne versjonen fokuserer på feilrettinger og funksjonsforbedringer, samt noen nyheter i Focus Grunnerverv.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.9
Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
Focus Arealplan 2018 versjon 18.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Arealplan

 • Work-around for kritisk feil i AutoCAD:
  • Når man har en samletegning med plantegning xref’et inn, og samtidig har ANNOAUTOSCALE aktivert, er det oppdaget en kritisk feil i AutoCAD som gjør at xref kan bli lagret, og så reloadet. Problemet med dette er at arealplan-objektene ikke har vært forberedt på å bli lagret i denne contexten, og blant annet kan linjetyper og lag ha blitt hentet fra samletetegning, så lagret inn i xref’en. Denne vil da få kunne føre til feilmeldinger om at tegningen trenger recovery når den åpnes på nytt.
 • Workaround består i å gjøre en veto på lagring av tegninger som befinner seg i xref.
  • Feilen er rapportert til Autodesk og blitt sendt videre til utviklingsteamet deres.
 • SOSI-import:
  • Innlesing av egenskapene AVGJDATO, SAKSNUMMER og GYLDIGTIL for PblMidlByggAnleggOmråde.
  • Innlesing av egenskapen OBJEKTKATALOG, automatisk valg av SOSI fagområdestandard.
  • Raskere innlesing av planer som inneholder overlappende hensynsoner.
 • SOSI-eksport:
  • Fikset problem med innstillinger for å eksportere flate-tekst og målelinjens forlengelseslinjer.
 • Hensynsonegrenser:
 • Flate-generator:
  • Fikset problem med deteksjon av øy i flate for visse tilfeller
  • Bedre støtte for overlappende hensynsoner der ekstra representasjonspunkter er benyttet.
  • Funksjonen ‘Fyll alle tomme områder’ førte til doble flater i visse tilfeller.
 • Opptegning:
  • ‘Tegn flatekant’ (tilgjengelig fra geometrikontroll-paletten):
   • Aktivering av funksjonen førte til at kun flatekanten ble tegnet og ikke selve flaten.
  • Feilmarkører:
   • Sørget for at feilmarkører ikke tegnes for objekter som befinner seg i en xref.
 • Metadatakontroll:
  • Raskere kontroll i visse tilfeller.
 • Plott til ortoplan:
  • Link i feilmeldingsvindu som peker på årsak og løsning på problem dersom man får feilmeldingen ‘eInvalidInput’.
 • Attach xref (tilgjengelig når man utvider Funksjoner-panelet):
  • Funksjonen hadde en feil som kunne førte til at AutoCAD sluttet å svare om man skiftet fokus fra åpne-vinduet til et annet vindu i Windows. Dette er en feil i AutoCAD. Funksjonen er byttet ut med XREF-kommandoen.
 • Tittelfelt:
  • Funksjonen krasjet om man prøvde å lagre en tom tittelfelt-stil.
 • Geometrikontroll:
  • Diverse optimaliseringer og forbedringer

Grunnerverv

 • Grunnervervobjektene blir nå filtrert bort i forbindelse med geometrikontrollen til Arealplan
 • Doble linjer blir ryddet mer effektivt i ‘rydd grenselinjer’ funksjonen.
 • Det er innført ‘presentasjonslinjer’ som er vanlige polylinjer som ligger på lag for de ulike takstene.
  • Dette er gjort for å unngå at man trenger dobbelt opp med grenselinjer der to ervervområder møtes i forhold til presentasjon i viewporter og fordi de doble linjene skapte problemer når man ville tegne ervervområder manuelt.
 • Ny funksjon ‘Oppdater lag’:
  • Beregner presentasjonslinjer for valgt takst (eller for oversiktslayout der alle takster er inkludert), og setter lag-innstillingene i henhold til valgt takst.
 • Oppdater layout funksjonen
  • Oppdatert funksjonen til å håndtere oversiktslayouter.
 • Arealtabell:
  • Mulighet for å velge hvilke takster som skal inkluderes dersom man generer tabell for oversiktslayout.
 • Generer layouter:
  • Egen navnemal for tegningsnummer til samletegninger.
 • Arealtabell:
  • Mulighet til å velge hvilke takster som skal presenteres i arealtabellen.
  • Mulighet til benevning for arealverdiene. For eks. m².
 • Div. feilrettinger


Focus Arealplan 2020 versjon 20.8

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke flere dager på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden A closed boundary cannot be determined.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under ett minutt.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke lenger settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
  • Raskere eksport i store planer
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som lastes ned fra skyen og benyttes i tittelfeltet til C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Endringer i propertypaletten
  • Mulighet for å aktivere markering av knekkpunkter langs linja slik at det er enklere å se hvor punktene ligger om man ønsker å tegne en ny linje med sammenfallende punkter.
 • Opptegning av feilmarkører
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)