Forskjell mellom versjoner av «Versjonshistorikk»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 2: Linje 2:
  
 
<!--{{Focus Arealplan:Versjon 21.2}}-->
 
<!--{{Focus Arealplan:Versjon 21.2}}-->
{{Focus Arealplan:Versjon 21.2}}
+
  
 
{{Focus Arealplan:Versjon 21.1}}
 
{{Focus Arealplan:Versjon 21.1}}

Revisjonen fra 19. mai 2020 kl. 08:16


Focus Arealplan 2021 versjon 21.1

Denne versjonen fokuserer på feilrettinger og funksjonsforbedringer, samt noen nyheter i Focus Grunnerverv.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.9
Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
Focus Arealplan 2018 versjon 18.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Arealplan

 • Work-around for kritisk feil i AutoCAD:
  • Når man har en samletegning med plantegning xref’et inn, og samtidig har ANNOAUTOSCALE aktivert, er det oppdaget en kritisk feil i AutoCAD som gjør at xref kan bli lagret, og så reloadet. Problemet med dette er at arealplan-objektene ikke har vært forberedt på å bli lagret i denne contexten, og blant annet kan linjetyper og lag ha blitt hentet fra samletetegning, så lagret inn i xref’en. Denne vil da få kunne føre til feilmeldinger om at tegningen trenger recovery når den åpnes på nytt.
 • Workaround består i å gjøre en veto på lagring av tegninger som befinner seg i xref.
  • Feilen er rapportert til Autodesk og blitt sendt videre til utviklingsteamet deres.
 • SOSI-import:
  • Innlesing av egenskapene AVGJDATO, SAKSNUMMER og GYLDIGTIL for PblMidlByggAnleggOmråde.
  • Innlesing av egenskapen OBJEKTKATALOG, automatisk valg av SOSI fagområdestandard.
  • Raskere innlesing av planer som inneholder overlappende hensynsoner.
 • SOSI-eksport:
  • Fikset problem med innstillinger for å eksportere flate-tekst og målelinjens forlengelseslinjer.
 • Hensynsonegrenser:
 • Flate-generator:
  • Fikset problem med deteksjon av øy i flate for visse tilfeller
  • Bedre støtte for overlappende hensynsoner der ekstra representasjonspunkter er benyttet.
  • Funksjonen ‘Fyll alle tomme områder’ førte til doble flater i visse tilfeller.
 • Opptegning:
  • ‘Tegn flatekant’ (tilgjengelig fra geometrikontroll-paletten):
   • Aktivering av funksjonen førte til at kun flatekanten ble tegnet og ikke selve flaten.
  • Feilmarkører:
   • Sørget for at feilmarkører ikke tegnes for objekter som befinner seg i en xref.
 • Metadatakontroll:
  • Raskere kontroll i visse tilfeller.
 • Plott til ortoplan:
  • Link i feilmeldingsvindu som peker på årsak og løsning på problem dersom man får feilmeldingen ‘eInvalidInput’.
 • Attach xref (tilgjengelig når man utvider Funksjoner-panelet):
  • Funksjonen hadde en feil som kunne førte til at AutoCAD sluttet å svare om man skiftet fokus fra åpne-vinduet til et annet vindu i Windows. Dette er en feil i AutoCAD. Funksjonen er byttet ut med XREF-kommandoen.
 • Tittelfelt:
  • Funksjonen krasjet om man prøvde å lagre en tom tittelfelt-stil.
 • Geometrikontroll:
  • Diverse optimaliseringer og forbedringer

Grunnerverv

 • Grunnervervobjektene blir nå filtrert bort i forbindelse med geometrikontrollen til Arealplan
 • Doble linjer blir ryddet mer effektivt i ‘rydd grenselinjer’ funksjonen.
 • Det er innført ‘presentasjonslinjer’ som er vanlige polylinjer som ligger på lag for de ulike takstene.
  • Dette er gjort for å unngå at man trenger dobbelt opp med grenselinjer der to ervervområder møtes i forhold til presentasjon i viewporter og fordi de doble linjene skapte problemer når man ville tegne ervervområder manuelt.
 • Ny funksjon ‘Oppdater lag’:
  • Beregner presentasjonslinjer for valgt takst (eller for oversiktslayout der alle takster er inkludert), og setter lag-innstillingene i henhold til valgt takst.
 • Oppdater layout funksjonen
  • Oppdatert funksjonen til å håndtere oversiktslayouter.
 • Arealtabell:
  • Mulighet for å velge hvilke takster som skal inkluderes dersom man generer tabell for oversiktslayout.
 • Generer layouter:
  • Egen navnemal for tegningsnummer til samletegninger.
 • Arealtabell:
  • Mulighet til å velge hvilke takster som skal presenteres i arealtabellen.
  • Mulighet til benevning for arealverdiene. For eks. m².
 • Div. feilrettinger

Focus Arealplan 2020 versjon 20.8

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke flere dager på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden A closed boundary cannot be determined.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke lenger settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
  • Raskere eksport i store planer
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som lastes ned fra skyen og benyttes i tittelfeltet til C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Endringer i propertypaletten
  • Mulighet for å aktivere markering av knekkpunkter langs linja slik at det er enklere å se hvor punktene ligger om man ønsker å tegne en ny linje med sammenfallende punkter.
 • Opptegning av feilmarkører
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)