Forskjell mellom versjoner av «Versjonshistorikk»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Focus Arealplan versjon 20.8)
Linje 3: Linje 3:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!colspan="6"|Endringene gjelder også
 
!colspan="6"|Endringene gjelder også
 +
|-
 +
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
 
|-
 
|-
 
|Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
 
|Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
|-
 
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
 
 
|}
 
|}
  

Revisjonen fra 13. feb. 2020 kl. 13:08

Focus Arealplan versjon 20.8

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
Focus Arealplan 2018 versjon 18.17

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke flere dager på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden A closed boundary cannot be determined.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke lenger settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
  • Raskere eksport i store planer
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som lastes ned fra skyen og benyttes i tittelfeltet til C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Endringer i propertypaletten
  • Mulighet for å aktivere markering av knekkpunkter langs linja slik at det er enklere å se hvor punktene ligger om man ønsker å tegne en ny linje med sammenfallende punkter.
 • Opptegning av feilmarkører
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)