Forskjell mellom versjoner av «Versjonshistorikk»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
 
(44 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
<!--{{Focus Arealplan:Versjon 21.2}}-->
+
{{Focus Arealplan:Versjon 24.2.0}}
{{Focus Arealplan:Versjon 21.2}}
 
  
{{Focus Arealplan:Versjon 21.1}}
+
{{Focus Arealplan:Versjon 24.1.0}}
  
=Focus Arealplan 2020 versjon 20.8=
+
{{Focus Arealplan:Versjon 23.2.0}}
{| class="wikitable"
 
!colspan="6"|Endringene gjelder også
 
|-
 
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
 
|-
 
|Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
 
|-
 
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt''
 
|}
 
  
Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.
+
{{Focus Arealplan:Versjon 23.1.0}}
  
Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.  
+
{{Focus Arealplan:Versjon 22.3.1}}
  
I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke flere dager på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden ''A closed boundary cannot be determined''.
+
{{Focus Arealplan:Versjon 22.3}}
  
[[Ny flategenerator på stor kommuneplan|Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.]]
+
=Eldre versjoner=
 
+
Se endringslogg for [[Eldre versjoner|eldre versjoner her]]
[[Fil:StorFlate.png|none]]
 
 
 
Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen.
 
I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.
 
 
 
__TOC__
 
 
 
*Ny og raskere flategenerator
 
**Benyttes for:
 
***[[Tegnefunksjoner for flater|Tegneverktøy for flater]]
 
***[[Tegneverktøy#Tegneverkt.C3.B8ypalett|Tegneverktøy for flater i tegneverktøy-paletten]]
 
***I funksjonen [[Tegneverktøy#Fyll_alle_tilgjengelige_omr.C3.A5der_med_et_form.C3.A5l|'Fyll alle tomme områder med formålet']]
 
***Ved oppdatering av eksisterende flater i geometrikontrollen
 
***I [[Plangrense|plangrense-funksjonen]]. 
 
*Nytt vindu for å [[velge administrativ enhet|velge administrativ enhet]] (kommune/fylke/land) for å gjøre det enklere å finne frem til riktig kommune/fylke
 
**Oppdaterte kommunevåpen og informasjon om utgått-dato og erstattet av-kommune.
 
*Geometrikontroll
 
**Raskere kontroll av grenser
 
***Fjernet kontroll-operasjonene 'Sveis punkter' og 'Forleng underskytende linje'. Markeres i istedet som feil i Start og endepunkt.
 
***Skrudd av operasjonen 'Fjern unødvendige punkter' fra alle forhåndsinnstillinger for geometrikontrollen da den kunne skape problemer ved redigering av overlappende geometri.
 
**Raskere oppdatering av flater
 
*Metadatakontroll
 
**Melding om utgått kommune og hvilket kommunenummer som erstatter gammelt.
 
**Dersom gammel SOSI-versjon er valgt og man samtidig har valgt en kommune som er nyere enn det som er gyldig for denne SOSI-versjonen, så får man beskjed om å endre SOSI-versjon.
 
**Melding om manglende bestemmelsesområdenavn
 
*Plangrense
 
**Raskere beregning av plangrensen. Merk at denne hastighetsforbedringen ikke gjelder ved aktivering av valget 'Bygg plangrense fra alle flater i planen'.
 
*Redigeringsfunksjoner
 
**Grips
 
***Nytt gripp-punkt for midtpunkt på linjesegment
 
***Fargelegging av [[Hot grips|'hot-grips']] slik at man ser hvilke grips som er aktive. Tips: Man kan holde SHIFT nede og velge flere grips i en operasjon.
 
***[[Grip-edit menyer]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Legg_til_punkt|Legg til punkt]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Fjern_punkt|Fjern punkt]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Splitt_linje|Splitt linje]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Konverter_til_buesegment|Konverter til buesegment]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Konverter_til_linjesegment|Konverter til linjesegment]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Oppdater_flategeometri|Oppdater flategeometri]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Legg_til_ekstra_representasjonspunkt|Legg til ekstra representasjonspunkt]]
 
****[[Grip-edit_menyer#Fjern_ekstra_representasjonspunkt|Fjern ekstra representasjonspunkt]]
 
 
 
**Høyreklikkmenyer
 
***[[Splitt linjer i utvalg mot hverandre]]
 
***[[Oppdater flategeometri]]
 
*SOSI-import
 
**Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 
*SOSI-eksport
 
**Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
 
***SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
 
***Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
 
***Tegnsett kan ikke lenger settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
 
**Raskere eksport i store planer
 
*Ortofoto-import
 
**Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 
*Høydereferansesystem
 
**Lagres til tegning ved import fra SOSI.
 
**Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 
*BitmapCache
 
**Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som lastes ned fra skyen og benyttes i tittelfeltet til ''C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache'' for ikke å være versjonsspesifikk.
 
**Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 
*[[Oversikts-viewport]]
 
**Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 
*[[Re-nummerer|Renummerering av formål]]
 
**Mulighet for å sette startnummer.
 
*Endringer i propertypaletten
 
**Mulighet for å aktivere markering av knekkpunkter langs linja slik at det er enklere å se hvor punktene ligger om man ønsker å tegne en ny linje med sammenfallende punkter.
 
*Opptegning av feilmarkører
 
**[[Skalering av feilmarkør|Feilmarkører skaleres]] nå i forhold til zoom-nivå (etter REGEN)
 
*Grunnerverv
 
**Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
 
**Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 
*Feilrettinger
 
**Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
 
**Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
 
**Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)
 

Nåværende revisjon fra 2. nov. 2023 kl. 08:31

Focus Arealplan 2024 versjon 24.2.0.0

Denne versjonen ble sluppet 02.11.2023 Logg inn på minside for nedlasting av installasjoner og patch-filer. Dersom man allerede har installert en tidligere versjon, kan man kjøre weboppdateringsprogrammet fra start-menyen.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2023 versjon 23.4.0.0
Focus Arealplan 2022 versjon 22.8.0.0
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt


Arealplan: Feilrettinger:

 • 3D - projisering av formål virket ikke
 • Geometrikontroll: Marker punkt utenfor planområde fant ikke alle aktuelle punkter.
 • Konverter multipolygon til arealformål: fikset feil plassering av flatepunkt og påskrift når multipolygonet inneholdt flere del-polygoner.
 • SOSI-import fra kartlag-funksjonen:
  • Oopptegning etter kommandofil er skrudd av for å fikse problem med import av punkt-objekter.
  • Fikset kobling mot gml-skjema for å få kodelister i properties og treff på tegneregler.
  • Fikset feil som førte til at tegningen fikk satt koordinatsystem fra fil selv om tegningen hadde et annet koordinatsystem fra før
  • Flater blir nå tatt inn som multipolygon-objekter (og ikke AutoCAD Hatch). Disse objektene har bedre støtte for geometri-operasjoner som Intersection-analyser. Objektene kan konverteres til Hatch via egen funksjon på høyreklikk-menyen.
 • Shape-import:
  • Viser koordinatsystem-velger med kilde- og mål-systemer dersom shape-fil ikke inneholder informasjon om koordinatsystem. (for transformasjon)
 • Fjern punkt-funksjonen knyttet til grip-punkter: Dersom man fjernet endepunkt når det kun gjenstår to punkter på linjen, fikk man fatal error.
 • Transformer plan: Påskrifter ble ikke alltid transformert
 • Egenskapen ..IKRAFT mangler på RpOmråde for produktspesifikasjon reguleringsplan forslag
 • Fikset problem med bokstavkode-funksjonaliteten for kommuneplaner
 • Fikset feilmelding i forbindelse med copy to clipboard- operasjoner på Arealplan-objekter
 • Fikset problem med multipolygon-objektet og skru av/på, frys/tin lag
 • Feilretting tegningsnavigator - objekter uten plandata ble vist som en tom objekttype. Disse objektene er nå fjernet fra viduet.
 • Feilrettinger i klippe-plan funksjonen og lagt til progress-indikator.
 • Kartlag:
  • Endret lagnavn for objekter som tegnes opp i kartlag-funksjonen
  • Endret standard tegneregel for linjer til egendefinert linjestil med stiplet linje.
 • Sosi eksport med transformasjon: AutoCAD-målelinjer (gjaldt kun roterte målelinjer) benyttet som RpJuridiskLinje 1259 - målelinje ble transformert to ganger, og la seg derfor feil i SOSI-filen
 • SOSI-import:
  • Fikset problem med innlesing av visse egenskaper som ..BESKRIVELSE og ..OMRNAVN for kommuneplaner fra SOSI-fil
 • Tegnforklaring:
  • Målelinjer kom dobbelt opp i tegnforklaringen om man har blandet bruk av AutoCAD målelinjer og Arealplan-objekter som representerer RpJuridiskLinje 1259 - målelinje
  • Målelinjer fikk ikke kodeverdi i teksten
 • Tegnerekkefølge:
  • Raster-bilder fra WMS legger seg nå bak fyllte arealformålflater

Grunnerverv:

 • Lagt til mulighet til å benytte bestemmelseområde 'vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg = 2' som grunnlag for midlertidig erverv
 • Lagt til krav om erklæring om behandling av personopplysninger i forbindelse med hjemmelhaver-informasjon

Focus Arealplan 2024 versjon 24.1.13.0

Denne versjonen ble sluppet 25.09.2023 Logg inn på minside for nedlasting av installasjoner og patch-filer. Dersom man allerede har installert en tidligere versjon, kan man kjøre weboppdateringsprogrammet fra start-menyen.

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2023 versjon 23.3.13.0
Focus Arealplan 2022 versjon 22.7.13.0
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Versjon 24.1.13 inneholder følgende nye funksjoner:

 • Høyreklikk-meny for hatch-objekter for konvertering til reguleringsplan-, og kommuneplan-flater.
 • Tegnforklaring:
  • Mulighet for å endre tekst-bredde slik at man kan løse problematikk rundt det at teksten blir for bred.
   • NB! Endringen medfører ny objektversjon for tegnforklarings-innstillingene, så for tegninger lagret i ny versjon, vil man ikke kunne endre tegnforklaringen i eldre versjoner før programmet er oppdatert.

Versjon 24.1.13 inneholder følgende feilrettinger:

 • Rettet problem med å åpne visse eldre tegninger etablert før SOSI 4.2.
  • Rettet problem med tegnforklaring for eldre tegninger etablert før SOSI 4.2 som også inneholder AutoCAD målelinjer.
 • Rettet feil som medførte at endring av PlanID og Kommune-fra Ribbon-panel ikke kom med på objektene i tegningen.
 • Terrengmodell-funksjonen: Fungerte ikke for 2022-versjonen mot Civil3d.
 • Geometrikontroll:
  • Feilmarkører for punkt utenfor planområde på målelinjer, punkter og påskrifter gikk ikke bort om man slettet planområdet og startet en ny geometrikontroll.
 • Bygg hus: - Rettet feil som førte til feil høyde mot terreng.
 • Feilretting for klippe plan-funksjonen.
 • Feilretting WMS-import. Dersom tegningen åpnes på en annen PC, fulgte tilkoblings-parametere ikke med slik at for egendefinerte tilkoblinger, sluttet automatisk oppdatert WMS-kart å fungere.
 • Tegnforklaring:
  • Egendefinert formåltekst med visse tegn slik som '_' (underscore) ble oversatt til et annet tegn og kom derfor ut feil i tegnforklaringen.
 • WFS-import:
  • Dersom man i vindu for GML-import hadde valgt å skru av import av flater, ble flater heller ikke importert når man benyttet WFS-import funksjonen.
 • Sørget for at egenskaper vises i propertypaletten for tegninger som inneholder objekter importert via WFS, GML, og andre kilder når man åpner tegningen på nytt.
 • Kartlag: Sørget for å unngå å måtte svare på om man vil detach'e raster fra WMS hvis man velger å slette kartlaget for WMS-koblingen.
 • Grunnerverv:
  • Vindu for å velge kommune i forbindelse med import av kartgrunnlag filtrerte ikke ut utgåtte kommunenummer, og hvis man valgte en kommune som var utgått, fikk man problemer med oppdatering av takstlisten.


Versjon 24.1.10 inneholder følgende feilrettinger:

 • Fikset feil med innstillinger for løpenummer og bokstavkoder, innstillinger ble resatt etter åpning av tegning på nytt
 • Fikset problem med innsetting av xref der tegningen har referanse til shape-filen BDS.shx
 • Fikset problem med importering av norge i bilder fra WMTS-tjeneste (2023 og 2022 versjonene)
 • Sørget for at transformasjon (f.eks til NTM koordinater) fungerer for WFS-tjenester og ved gml-import
 • Funksjonen fyll alle tomme områder produserte arealformål med ugyldig kodeverdi
 • Sørget for at shape-export funksjonen krever at man har satt et koordinatsystem i tegningen slik at geometri blir plassert riktig


Versjon 24.1.8 inneholder feilrettinger for geomtrikontroll-vindu

Versjon 24.1.7 inneholder feilrettinger for grunnerverv-modulen

Focus Arealplan

Denne versjonen introduserer en betydelig mengde ny funksjonalitet for administrasjon av GIS-data.

Dette er det første steget i en omfattende oppdatering av programvarearkitekturen for å støtte SOSI Plan 5.0 for reguleringsplaner og SOSI FKB 5.0 for grunnkart.

SOSI 5.0 benytter GML som utvekslingsformat og ikke SOSI-prikkformat som vi har benyttet frem til nå.

Dette åpner nye muligheter med tanke på utveksling av data mellom Focus Arealplan og GIS-systemer slik som QGIS ettersom GML er en åpen internasjonal standard som støttes av mange programsystemer.

Dette er veldig nyttig med tanke på gjøre analyser på ulike datakilder i GIS, for så å benytte resultatet til å bygge opp reguleringsplaner i Arealplan

Nye geometrier

 • Multipolygon. heleid geometri (Flate-objekt som støtter flere del-områder og som ikke trenger grenselinjer)
 • Multipolygon. delt geometri (flaten refererer grenser som kan deles av flere multipolygoner (slik som vi er vant til fra SOSI, men nå med flere del-områder i ett objekt)
 • Terrengmodell (Både Civil3d TinSurface, og egen terrengmodell for Arealplan som fungerer mot ren AutoCAD.
 • Støtte for å legge egenskaper og mulighet for å eksportere til GML, Shape, GeoPackage, m.fl for de fleste AutoCAD-geometri-typer (Polyline, 3dPolyline,Line,Arc,3dSolid, Mesh, Hatch, PolyfaceMesh, Surface, m.fl).

Nye funksjoner

 • Kartlag - Denne funksjonen samler alle GIS-datasett, og inneholder også funksjonalitet for å håndtere opptegning/tegneregler, import/export-funksjoner for ulike GIS-formater og webtjenester
  • Kartdokument Vi introduserer et konsept der et datasett som stammer fra en datakilde, kalles et Kartdokument. Kartdokumentet kan inneholde flere kartlag som representerer ulike objekttyper eller lag i datakilden. Kartlagene inneholder tegne- og-utvalgsregler
   • Kartlag Kartdokumentet kan inneholde kartlag som definerer et utvalg av objektene som er hentet inn ved import av kartdokumentet. Typisk er dette objekttyper, men det kan også være et utvalg av flere objekttyper, eller objekter med en spesifikk egenskap og verdi.
    • Tegne-_og-utvalgsregler Vi har utviklet et nytt system for håntering av tegneregler som erstatter KOM-filer som vi har benyttet tidligere ved import av SOSI-data. Tegnereglene er knyttet til kartlagene
 • Importfunksjoner
  • GML-import Grunnlagskart (FKB) vil nå kunne leveres på GML-format. Vi har bygget en GML-import funksjon som håndterer FKB 5.0, men også de fleste andre GML-baserte datasett slik som reinbeite, gravplass, Arealressurs-kart, m.fl.
  • WFS-Import Kartverket og andre data-eiere leverer mange data-sett via WFS-tjenester. Vi kan via WFS-tjenestene hente inn data slik som støysoner, flomareal,kvikkleire, AR50-data, m.fl.
  • WMS-import
   • WMS funksjonen er blitt oppgradert med støtte for dynamisk oppdatering når man zoomer og pan'er rundt i tegningen.
    • Samtidig er kvaliteten på raster-bildene bedre, og funksjonaliteten er blitt integrert med Kartlag funksjonen.
    • I tillegg er det nå automatisk transformasjon av raster- bildet når tjenesten ikke støtter koordinatsystemet i tegningen. Eksempelvis, er det få tjenester som støtter NTM-koordinater, så nå kan tjenestene også benyttes i dette tilfellet.
  • WMTS-Import
   • WMS-funksjonen har nå også støtte for WMTS-tjenester slik som kartverket sin cache-tjeneste for Norge i Bilder som er åpen og tilgjengelig for alle (i motsetning til WMS-tjenesten som kun var tilgjengelig i Covid-perioden.
  • hoydedata.no
   • Ved hjelp av WCS-tjenester, kan vi hente inn data slik som terrengmodeller fra hoydedata.no. Tjenester for DTM (digital terrenmodell, med kun terrengoverflate) og DOM (digital overflatemodell, med bygninger, trær etc. inkludert i overflaten) er tilgjengelig.
  • GIS-filimport Det er nå støtte for en rekke ulike GIS-filformater slik som Shape, Geopackage, Sqlite, GML, FileGdb og geojson.
 • Eksport-funksjoner
 • Høyreklikkmenyer
  • Konverter geometri På høyreklikk-menyen til en rekke objekter, finnes det nå mulighet for å konvertere mellom ulike geometrityper
  • Sette objekttype-informasjon På høyreklikk-menyen kan man sette objekttype-informasjon fra uilke GML-skjema-filer

Oppdaterte funksjoner

 • Rediger_flater funksjonen er oppdatert til å kunne jobbe med kartlag som mål for objektene som skal redigeres

Feilrettinger

 • Diverse feilrettinger

Focus Grunnerverv

 • Ny rapport i takstlisten som viser eventuelle geometri-problemer som fører til at areal ikke blir beregnet.

Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.3

Denne versjonen ble sluppet 23.01.2023

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2022 versjon 22.6.3
Focus Arealplan 2021 versjon 21.11.3

NB! Denne versjonen har ingen patch eller weboppdatering, så man må re-installere for å få ny versjon

Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Nye funksjoner
  • Ny bokstavkodeliste er nå også tilgjengelig for kommuneplan
  • Nye lisenskomponenter med bedre håndtering av frigjøring av lisenser som henger
  • Innstilling i Options for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny (og ikke Focus Arealplan-menyen)
  • Innstilling i Options for å bestemme hvilket lag målelinjer som skal eksporteres til SOSI må ligge på.
  • Enklere opptegning av regulerte høydekurver.
   • Ved tegning av regulert høydekurve blir man nå spurt om å angi høydeverdi.
   • Det er også lagt inn mulighet for å angi inkrementell høyde slik at når man tegner en ny høydekurve, foreslår den høydeverdien til forrige høydekurve pluss en inkrementell verdi.
   • Innstilling for å endre inkrementell høyde
  • Individuelle innstillinger i Options for å bestemme tekststil og teksthøyde for alle påskrifttyper.
   • Ved utplassering av påskrift, SOSI-import, eller ved endring av egenskapen '..PÅSKRIFTTYPE', settes tekststil og tekst-høyde ut fra innstillingene i Options.
   • Dersom man man tilpasser malfilen til å inneholde disse tekststilene, kan man benytte STYLE-kommandoen til å bestemme font som skal benyttes, og eventuelt overstyre tekst-høyden.
 • Feilrettinger
  • Plott georeferert raster fungerer nå også på layouten som heter 'Importer Layoutmal'
  • Fikset feil i WMS-funksjonen som kunne oppstå om man hadde konfigurert Proxy-server
  • Fikset problem med funksjonen som sørger for å sette sammen hensynsonegrenser etter SOSI-import.
  • Rettet problem med håndtering av brukernavn/passord for WMS-tjenester
  • Rettet feil i metadatakontroll som kunne føre til ugyldig selection-set i AutoCAD.
  • Rettet feil i hensynsonenavn etter import fra SOSI som kunne oppstå dersom hensynsonenavnet ikke inneholdt et løpenummer.
  • Sortering av linjer i tegnforklaring; Juridiske linjer blir nå listet under alle grenser.
  • Bygg ny linje-funksjonen: Det gikk ikke an å bygge en ny juridisk linje på grunnlag av en annen juridisk linje.
  • Diverse mindre feilrettinger

Focus Grunnerverv

 • Feilrettinger
  • Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning
  • Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter.
  • Fikset potensiell feil i forbindelse med lagring av erverv-liste
  • Diverse mindre feilrettinger

Focus Arealplan 2023 versjon 23.1.0

Denne versjonen ble sluppet 27.04.2022

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2022 versjon 22.5.0
Focus Arealplan 2021 versjon 21.10.0
Focus Arealplan 2020 versjon 20.18.0

NB! Dette er siste planlagte oppdatering for 2020-versjonen, og vi anbefaler derfor å oppgradere Focus Arealplan og AutoCAD til 2023 versjonen

Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Nye funksjoner
  • Innstillinger i Options for å sette standard antall desimaler for arealpåskrift (dekar/m²)
  • Konverter linjer fra XRef: Dersom XRef er flyttet (vekk fra origo) og/eller skalert (f.eks. millimeter til meter), vil konverterte linjer nå arve denne transformasjonen til XRef'en og legge seg riktig i forhold til den.
 • Feilrettinger
  • Eksport til Google Earth: Feil farge på skraverte flater.
  • Konverter til hjelpelinje fra XRef: Ekstra polylinje la seg i tegningen.
  • Koordinattransformasjon i forbindelse med eksport til SOSI fungerte ikke.
  • Klippe plan: Det fungerte ikke å benytte plangrensen som klippe-linje (slik at geometri som faller utenfor denne blir klippet bort).
  • Tegnerekkefølge:
   • Fikset feil med tegnerekkefølge for flater.
   • Fikset feil som kunne føre til Fatal Error.
  • Ortofoto-import: Sørget for at raster-filer som ikke kan leses av AutoCAD blir prosessert og konvertert til annet filformat før import, slik at bildet likevel blir importert til tegningen.
  • Transformasjon av plan (innad i tegning): Tekst-objekter ble ikke transformert. (MText fungerte) .
  • SOSI-import Import av matrikkeldata og AR5 ble importert som Arealplan-objekter (og ikke standard AutoCAD-objekter) når Focus Grunnerverv var startet opp.
  • Geometrikontroll-vindu: Sortering av formål slik at løpenummer ikke kommer 'hulter til bulter'.

Focus Grunnerverv

 • Feilrettinger
  • Tegnforklaring manglet eksisterende eiendomsgrense

Focus Arealplan 2022 versjon 22.4.1

Denne versjonen ble sluppet 16.03.2022

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2021 versjon 21.9.1
Focus Arealplan 2020 versjon 20.17.1
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Systemvariabel PDFSHX satt til 0 for å unngå at tekster som benytter shx-fonter kommer ut som kommentarer på PDF-utskrifter.
 • Rettet feil med egendefinerte feltnavnkoder og løpenummer
 • Rettet krasj ved tegning av grenser for SOSI versjon 4.0
 • Innstilling for plotting av georeferert raster er nå skrudd av som standard
 • Oversiktsviewport: Rettet farge på plangrenser i ulike vertikalnivå
 • WMS-import: Mulighet for å bestemme tegnerekkefølge for raster via property paletten.

Focus Grunnerverv

 • Rettet problem med tegnforklaring som ikke ble oppdatert i forbindelse med generering/oppdatering av layouter.

Focus Arealplan 2022 versjon 22.3

Denne versjonen ble sluppet 27.01.2022

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2021 versjon 21.8
Focus Arealplan 2020 versjon 20.16
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Feltnavn: Støtte for ny kodeliste fra KDD (tidl. KMD).
 • WMS-import
 • Plott: Mulighet for å produsere georeferert Pdf og tiff-fil når man plotter til PDF.
 • Eksport til fagmodell: PropertySet med egenskaper legges på de 3D-projiserte flatene slik at de er tilgjengelig i Navisworks og ved eksport til IFC.
 • 3d-plan-funksjonen: Mulighet for å sette topp- og bunn kote-høyder når man ikke har terrengmodell tilgjengelig.
 • Geometrikontroll:
  • Nye standardinnstillinger for geometrikontroll
  • Feilmarkør for korte segmenter endret fra advarsel til feil når avstanden er mindre enn enheten i sosi/gml-fil (0.01m).
   • Koordinatverdiene for start- og endepunkt for slike korte segmenter reduseres til identiske punkter i sosi/gml, og det kan føre det til feil i diverse kontrollverktøy.
 • Fikset problem med rad- og kolonnepaneler i tittelfelt-editoren som førte til at de ikke justerte seg i henhold til tilgjengelig plass i foreldre-panelet når man gjorde endringer på dette.
 • Tegneverktøy-funksjonen: Ny knapp for konvertering av grenser.
 • Tittelfelt: Mulighet for å benytte AutoCAD Field-verdier som del av attributtverdien. Man kan da eksempelvis lese ut navn på layout, tegningsnavn, etc.
 • Resett annotation scale: Nytt brukergrensesnitt med mulighet for å legge til eller fjerne skalaer fra ønsket standard-liste, og med mulighet for å legge til prefix eller postfix til annotation scale navnet.
 • Diverse feilrettinger

Focus Grunnerverv

 • Diverse feilrettinger

Eldre versjoner

Se endringslogg for eldre versjoner her