Ulike typer geometrikontroll

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Geometrikontrollen er integrert i Focus Arealplan på 3 forskjellige måter.

  • Dynamisk geometrikontroll
  • Geometrikontroll for hele planen
  • Geometrikontroll på utvalg

Dynamisk geometrikontroll

Dynamisk geometrikontroll styres fra Prosjektinnstillinger-panelet:

Geometrikontroll4.png

Programmet har ulike predefinerte oppsett (samt mulighet for brukerdefinert oppsett) for geometrikontroll, som styrer hvilke operasjoner som skal utføres. De predefinerte oppsettene medfører aktivering av bestemte typer operasjoner, og gir på den måten ulike grader av hjelp til å rydde og påvise feil underveis mens man jobber med planen.

På store planer bør man i mange tilfeller endre til en innstilling hvor flater ikke tas hensyn til, slik at man unngår at disse oppdateres automatisk hele tiden.

På spesielt store planer kan man angi innstillingen «Linjer forenklet», for å få litt hjelp til å splitte linjer i knutepunkter og oppdage feil i start og endepunkter, og fremdeles få akseptabel ytelse når man redigerer planen.

Ved å trykke på den lille knappen til høyre for listen med oppsettene, vil et vindu med innstillingene for hvert oppsett dukke opp. Vinduet gir altså oversikt over hvilke operasjoner som er aktivert for de ulike oppsettene. Ved å velge brukerdefinert oppsett kan man aktivere og deaktivere operasjoner manuelt.

Geometrikontroll5.png

Geometrikontroll for hele planen

Geometrikontroll på utvalg