Tittelfelt

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Tittelfeltfunksjonen i Focus Arealplan finnes to steder i ribbon-menyen.

Man finner den i Funksjoner-panelet sammen med Tegnforklaring-funksjonen. Trykk på den lille pilen til høyre for Tegnforklaring-knappen, så utvides knappen, og tilgjengeligjør Tittelfelt-funksjonen:

Tittelfelt funksjoner.png

Man finner også Tittelfelt-funksjonen i Focus Arealplan Layout-tab'en som dukker opp når man aktiverer en layout i tegningen:

Tittelfelt Layouttab.png

Tittelfeltfunksjonen lar deg enkelt endre på attributtverdier og bytte ut firmalogo og justere høyde og bredde på tittelfelt, men den kan og brukes til å definere opp nye tittelfeltmaler.

Når man starter tittelfelt-funksjonen, åpnes en tittelfelt-editor:

Tittelfelteditor.png

Editoren består av en

Dersom editoren er tom, kan man klikke på Velg tittelfelt fra tegning, og markere tittelfeltet man ønsker å redigere.

Tittelfeltdefinisjonen leses da inn fra tittelfelt-blokken, og tittelfeltet tegnes opp i editoren:

Tittelfelt.png

Dersom man vil bytte firmalogo i tittelfeltet, klikker man på elementet i editoren, og finner egenskapen Sti (Fil eller web-ul) i Egenskaper. Når man klikker på knappen med 3 prikker, spør programmet om hvilken bildefil man ønsker å benytte som logo.

BytteFirmalogo.gif


Tilpasse AutoCAD-tittelfelt

Les mer om hvordan man kan Tilpasse et AutoCAD-tittelfelt her om du vil at attributtverdier skal oppdateres automatisk fra planområdet.