Forskjell mellom versjoner av «Prosjektinnstillinger»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Prosjektinnstillinger)
 
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 19: Linje 19:
 
Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:
 
Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:
 
[[Fil:prosjektinnstillinger_utvidet.png|none]]
 
[[Fil:prosjektinnstillinger_utvidet.png|none]]
 +
*'''Vertikalnivå''': [[Velg vertikalnivå]] for plantegningen. Denne benyttes for å gi standardverdi for nye objekter, samt fargelegging av plangrensene i forbindelse med [[Oversikts-viewport|oversiktsviewport-funksjonen]]
 
*'''Adm.enhet''': [[Endre administrativ enhet|Velg mellom Kommune, fylke eller land som administrativ enhet for planen]]. Reguleringsplaner har normalt administrativ enhet kommune, men kan også settes til Land dersom det er snakk om en statlig plan. Regionalplaner har administrativ enhet fylke, og for kommuneplan, er det naturlig nok kommune som benyttes som administrativ enhet.
 
*'''Adm.enhet''': [[Endre administrativ enhet|Velg mellom Kommune, fylke eller land som administrativ enhet for planen]]. Reguleringsplaner har normalt administrativ enhet kommune, men kan også settes til Land dersom det er snakk om en statlig plan. Regionalplaner har administrativ enhet fylke, og for kommuneplan, er det naturlig nok kommune som benyttes som administrativ enhet.
 
*'''Språk''' [[Velg mellom bokmål og nynorsk språk]] for navn på formål. Oversetting til nynorsk er basert på [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/Bokmal-nynorsk-ordliste/ordliste-bokmal-nynorsk-for-arealformal-/id613641/ KMD sin Bokmål-nynorsk ordliste]
 
*'''Språk''' [[Velg mellom bokmål og nynorsk språk]] for navn på formål. Oversetting til nynorsk er basert på [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/Bokmal-nynorsk-ordliste/ordliste-bokmal-nynorsk-for-arealformal-/id613641/ KMD sin Bokmål-nynorsk ordliste]
Linje 24: Linje 25:
 
*'''[[Endre påskriftmetode|Påskriftmetode]]''': Man kan velge mellom påskriftype frittstående eller integrert for flatepåskrifter. Standardvalget her er frittstående flatepåskrift.  
 
*'''[[Endre påskriftmetode|Påskriftmetode]]''': Man kan velge mellom påskriftype frittstående eller integrert for flatepåskrifter. Standardvalget her er frittstående flatepåskrift.  
 
*'''[[Bokstavkoder]]''' er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/feltkoder-til-arealplaner/id2361225/ KMD sine feltnavnkoder], og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 
*'''[[Bokstavkoder]]''' er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/feltkoder-til-arealplaner/id2361225/ KMD sine feltnavnkoder], og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
*'''[[Dynamisk geometrikontroll|Dyn.geom.kontroll]]''' bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med [[Innstillinger for geometrikontroll]]
+
*'''[[Ulike typer geometrikontroll#Dynamisk geometrikontroll|Dyn.geom.kontroll]]''' bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med [[Innstillinger for geometrikontroll]]
 
*'''Flate transp.''' bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter.  
 
*'''Flate transp.''' bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter.  
 
*'''[[Forenklet kombinert skravur]]''' bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.
 
*'''[[Forenklet kombinert skravur]]''' bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.
 
*'''[[Vis/Skjul flater]]''' kan brukes for å skru av visning av alle flater i planen.
 
*'''[[Vis/Skjul flater]]''' kan brukes for å skru av visning av alle flater i planen.

Nåværende revisjon fra 6. feb. 2020 kl. 12:00

Prosjektinnstillinger

Prosjektinnstillinger.png

Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.

 • SOSI versjon
  • Bestem hvilken SOSI versjon du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
  • Dersom man skal jobbe med Regionalplan eller Svalbardplan, setter man SOSI versjon til 4.5.
  • Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 • Prodspek. Velg produktspesifikasjon for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
  • Reguleringsplan forslag: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
  • Reguleringsplaner: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.
  • Kommuneplanens arealdel : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
  • Svalbardplan (Tilgjengelig fra SOSI versjon 4.5)
  • Regionalplan (Tilgjengelig fra SOSI versjon 4.5)
 • ..PLANID er en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID og definerer sammen med administrativ enhet for planen (..KOMM), et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 • ..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID. Egenskapen peker på kommunenummer for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.

Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:

Prosjektinnstillinger utvidet.png
 • Vertikalnivå: Velg vertikalnivå for plantegningen. Denne benyttes for å gi standardverdi for nye objekter, samt fargelegging av plangrensene i forbindelse med oversiktsviewport-funksjonen
 • Adm.enhet: Velg mellom Kommune, fylke eller land som administrativ enhet for planen. Reguleringsplaner har normalt administrativ enhet kommune, men kan også settes til Land dersom det er snakk om en statlig plan. Regionalplaner har administrativ enhet fylke, og for kommuneplan, er det naturlig nok kommune som benyttes som administrativ enhet.
 • Språk Velg mellom bokmål og nynorsk språk for navn på formål. Oversetting til nynorsk er basert på KMD sin Bokmål-nynorsk ordliste
  • I tillegg til at man kan sette navn på formål til nynorsk, finnes det egne layoutmaler for nynorsk tittelfelt.
 • Påskriftmetode: Man kan velge mellom påskriftype frittstående eller integrert for flatepåskrifter. Standardvalget her er frittstående flatepåskrift.
 • Bokstavkoder er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge KMD sine feltnavnkoder, og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 • Dyn.geom.kontroll bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med Innstillinger for geometrikontroll
 • Flate transp. bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter.
 • Forenklet kombinert skravur bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.
 • Vis/Skjul flater kan brukes for å skru av visning av alle flater i planen.