Redigerer Prosjektinnstillinger

Hopp til: navigasjon, søk

Advarsel: Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du logger inn eller oppretter en konto vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.

Redigeringen kan omgjøres. Sjekk sammenligningen under for å bekrefte at du vil gjøre dette, og lagre endringene for å fullføre omgjøringen.
Nåværende versjon Din tekst
Linje 3: Linje 3:
 
Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.
 
Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.
 
*'''SOSI versjon'''
 
*'''SOSI versjon'''
**[[Bestemme SOSI-versjon|Bestem hvilken SOSI versjon]] du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
+
**Velg hvilken SOSI versjon du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
 
**Dersom man skal jobbe med [[Regionalplan]] eller [[Svalbardplan]], setter man SOSI versjon til 4.5.  
 
**Dersom man skal jobbe med [[Regionalplan]] eller [[Svalbardplan]], setter man SOSI versjon til 4.5.  
 
**Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 
**Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
*'''[[Velge produktspesifikasjon|Prodspek.]]''' Velg produktspesifikasjon for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.  
+
*'''Prodspek'''
** [[Reguleringsplan forslag]]: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.  
+
**Velg mellom produktspesifikasjonen for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.  
** [[Reguleringsplaner]]: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.   
+
*** [[Reguleringsplan forslag]]: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.  
** [[Kommuneplanens arealdel]] : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
+
*** [[Reguleringsplaner]]: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.   
**[[Svalbardplan]] (Tilgjengelig fra SOSI versjon 4.5)
+
*** [[Kommuneplanens arealdel]] : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
**[[Regionalplan]] (Tilgjengelig fra SOSI versjon 4.5)
+
***[[Svalbardplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 
+
***[[Regionalplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
*'''[[Angi PlanID|..PLANID]]''' er en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID] og definerer sammen med administrativ enhet for planen ('''..KOMM'''), et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..  
+
*'''..PLANID''' er en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID] og definerer sammen med administrativ enhet for planen ('''..KOMM'''), et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..  
 
** Les mer om [https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Arealplan-og-planregister/Verktoykasse/Tildeling-av-nasjonal-arealplan-ID/ tildeling av PLANID]
 
** Les mer om [https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Arealplan-og-planregister/Verktoykasse/Tildeling-av-nasjonal-arealplan-ID/ tildeling av PLANID]
*'''[[Endre kommune|..KOMM]]''' er i likhet med '''..PLANID''' en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID]. Egenskapen peker på [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C kommunenummer] for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.  
+
*'''..KOMM''' er i likhet med '''..PLANID''' en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID]. Egenskapen peker på [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C kommunenummer] for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.  
  
 
Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:
 
Panelet prosjektinnstillinger kan utvides ved å trykke på pilen til høyre for panel-tittelen, og man får frem flere innstillinger:
 
[[Fil:prosjektinnstillinger_utvidet.png|none]]
 
[[Fil:prosjektinnstillinger_utvidet.png|none]]
*'''Adm.enhet''': [[Endre administrativ enhet|Velg mellom Kommune, fylke eller land som administrativ enhet for planen]]. Reguleringsplaner har normalt administrativ enhet kommune, men kan også settes til Land dersom det er snakk om en statlig plan. Regionalplaner har administrativ enhet fylke, og for kommuneplan, er det naturlig nok kommune som benyttes som administrativ enhet.
 
*'''Språk''' [[Velg mellom bokmål og nynorsk språk]] for navn på formål. Oversetting til nynorsk er basert på [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/Bokmal-nynorsk-ordliste/ordliste-bokmal-nynorsk-for-arealformal-/id613641/ KMD sin Bokmål-nynorsk ordliste]
 
** I tillegg til at man kan sette navn på formål til nynorsk, finnes det egne [[Importere layoutmal|layoutmaler]] for nynorsk tittelfelt.
 
*'''[[Endre påskriftmetode|Påskriftmetode]]''': Man kan velge mellom påskriftype frittstående eller integrert for flatepåskrifter. Standardvalget her er frittstående flatepåskrift.
 
*'''[[Bokstavkoder]]''' er en funksjon hvor man kan velge om man vil følge [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/feltkoder-til-arealplaner/id2361225/ KMD sine feltnavnkoder], og om man ønsker automatisk løpenummerering av feltnavn og hensynsonenavn.
 
*'''[[Dynamisk geometrikontroll|Dyn.geom.kontroll]]''' bestemmer i hvilken grad man ønsker at programmet skal jobbe i bakgrunnen med å påvise og rette geometrifeil mens man jobber med planen. Man kan velge blant en standard liste over predefinerte innstillinger, eller lage sitt eget sett med [[Innstillinger for geometrikontroll]]
 
*'''Flate transp.''' bestemmer om og i hvilken grad man ønsker å presentere flatene som transparente objekter.
 
*'''[[Forenklet kombinert skravur]]''' bestemmer om programmet skal representere kombinert skravur på en forenklet måte, dvs. som en solid Hatch for bakgrunnsfarge, og en linje-skravur for kombinasjons-fargen. Innstillingen er laget for å gjøre arbeidet med kommuneplaner enklere. Det tar da mindre tid å beregne flaten.
 
*'''[[Vis/Skjul flater]]''' kan brukes for å skru av visning av alle flater i planen.
 

Vennligst merk at alle bidrag til Focus Arealplan kan bli redigert, endret eller fjernet av andre bidragsytere. Om du ikke vil at dine bidrag skal kunne redigeres fritt, ikke legg det til her.
Du lover også at du har skrevet dette selv, eller kopiert det fra en ressurs som er i offentlig eie eller en lignende fri ressurs (se Focus Arealplan:Opphavsrett for detaljer). Ikke legg til opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!

Avbryt | Redigeringshjelp (åpnes i et nytt vindu)