Import-funksjoner

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 16. jan. 2020 kl. 18:41 av Jonaswiger (diskusjon | bidrag) (SOSI-Import)
Hopp til: navigasjon, søk
SOSI-Import.gif

SOSI-Import

SOSI import menyen lar oss gjøre følgende valg:

SOSI-importfunksjoner.png
  1. Geometri og punkter i SOSI filen blir tegnet opp iht. valgt kommandofil. Ulike kommandofiler vil gi varierende resultat. Kommandofilene er i utgangspunktet produsert av Statens kartverk for SosiVis, men det er gjort endringer i noen av dem for bruk i Focus Arealplan. Det er anbefalt å benytte «PLOTT-N1-Arealplan.kom» som er en skreddersydd variant av «PLOTT-N1-Raster40.kom», hvor alle linjer tegnes med grå farge. Alle kotene tegnes også med strektykkelse 0.25, med unntak av 5 meter kotene som tegnes med strektykkelse 0.3 eller 0.5. De eneste flatene som tas inn er av typen PblTiltak. Man kan også benytte «PLOTT-N5-Raster40.kom». «N5» vil gi noe mindre detaljeringsgrad, og kan passe godt for kommuneplaner hvor man ønsker å filtrere bort koter med ekvidistanse 1m, og kun beholde 5 meters kotene.
  2. Objekter kommandofilen ikke finner noen tegneregel for vil fryses. Dersom man benytter kommandofilen «PLOTT-N1-Arealplan.kom», så bør dette valget være aktivert sammen med valg for å importere flater fra kartgrunnlag. Man får på den måten tegnet opp flatene av typen PblTiltak, mens andre typer flater blir fjernet.

KOF-Import

NEZ-Import

Ortofoto-Import