Hva geometrikontroll gjør

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 17. jan. 2020 kl. 20:25 av Jonaswiger (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Foruten å varsle om feil, gjør geometrikontrollen en rekke operasjoner automatisk, slik at det man tegner blir riktig.

Innstillinger for geometrikontrollen er delt inn i operasjoner som endrer geometrien til objektene i planen, og operasjoner som kun markerer feil eller advarsler på geometrien.

Geometrikontroll 4.png

Geometrioperasjoner

 • Fjern unødvendige punkter

Dersom det er flere punkter som befinner seg på en rett linje, og som ikke danner knutepunkter eller ligger på knekkpunkter i annen geometri, er det ikke nødvendig å beholde punktet.

 • Fjern doble linjer

Operasjonen fjerner linjer av samme objekttype og kode som ligger dobbelt. Om linjene ikke ligger tilstrekkelig nær hverandre i forhold til toleranse-verdien, så vil operasjonen «Marker doble linjer» ta over, slik at man må ta en manuell retting

 • Sveis sammen nærliggende punkter

Operasjonen sveiser sammen punkter som ligger nærmere hverandre enn toleranseverdien tilsier. Toleransen bør ikke settes for stor. Større avvik fanges opp av andre feilmarkører, og bør overlates til manuell retting

 • Forleng underskytende linjer

Operasjonen forlenger linjer som er for kort til å nå frem til annen geometri når gapet er mindre enn toleranseverdien.

 • Splitt linjer i knutepunkt

Funksjonen splitter opp alle linjer i knutepunkter.

 • Sett sammen linjer

Funksjonen setter sammen linjer som logisk sett skal henge sammen. Det kan være to linjer som har ett felles start eller endepunkt, hvor det felles punktet ikke er knutepunkt for noen andre linjer enn disse to. Da kan linjene like godt joines sammen.

 • Legg til punkter på geometri som overlapper knekkpunktene i annen gemetri

Operasjonen sjekker om det finnes knekkpunkter i annen linjegeometri som ligger på en linje, og legger til de punktene som ligger på linjen men som ikke finnes fra før. Dette fører til bedre sammenfallende geometri etter eksport til SOSI.

 • Oppdater eksisterende flater

Operasjonen beregner eksisterende flater på nytt. Flateberegningen kan ta tid, og når valget er skrudd på i forbindelse med dynamisk geometrikontroll, må programmet dra inn en større mengde grenselinjer i beregningene. På større planer bør man dermed skru av oppdatering av flater mens man jobber med grensene.

 • Splitt linjer som krysser seg selv

Operasjonen splitter opp linjer som krysser seg selv.

Markering av feil og advarsler

 • Marker feil i start- og endepunkt

Operasjonen oppdager grenselinjer med start og endepunkt som ender i 'blindnoder', dvs: punkter som henger i løse luften uten å være koblet til et knutepunkt

 • Marker linjer ikke i bruk i flategenerering

Operasjonen oppdager grenselinjer som ikke er brukt i flategenerering. Denne funksjonen bør kun skrus på når man er ferdig med å plassere flater i planen da den ellers vil markere alle grenselinjer i planen mens man utarbeider disse. Operasjonen oppdager feil typiske feil i sosikontroll som feil på flatereferanser, eller avgrensningsgeometri ikke brukt

 • Marker korte linjesegmenter

Korte linjer vil i SOSI kontroll ofte markeres som dobbel geometri om de ligger nær knutepunkter. Denne funksjonen lister opp linjer som er kortere enn søkeradiusen satt i SOSI kontroll. Korte segmenter kan i noen tilfeller også lage problemer for flategeneratoren.

 • Marker linjer som stikker utenfor planområdet

Operasjonen markerer linjer som stikker utenfor planområdet. SOSI kontroll vil ikke rapportere feil her, men WinMap har kontroller for dette.

 • Marker doble linjer

Operasjonen markerer linjer som ligger nær dobbelt (innenfor toleranseverdien), men ikke tilstrekkelig nær til at de blir ryddet automatisk av geometrikontrolloperasjonen «Fjern doble linjer».

 • Marker linjer som krysser seg selv

Operasjonen markerer linjer som krysser seg selv.

 • Marker punkter som ligger nær formålsgrense (men ikke på)

Om man ønsker å gjøre en veldig streng kontroll av planen hvor man krever helt sammenfallende geometri der ulike objekttyper ligger oppå hverandre, kan man aktivere dette valget og få markert alle punkter fra geometri som nesten ligger på formålgrensene, og som sannsynligvis burde vært flyttet slik at de blir liggende nøyaktig på formålgrensen.

 • Kontroller areal for planområde mot samlet areal for alle arealformål

Operasjonen genererer røde region-objekter, som også rapporteres i geometrikontrollen. Disse regionene markerer områder der planområdet ikke dekker det samlede området til alle arealformål, eller områder der det samlede området av arealformål ikke dekker hele planområdet.