Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan brukerveiledning»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Tegnefunksjoner)
 
(42 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
=Focus Arealplan=
+
{{Focus Arealplan:Brukergrensesnitt}}
  
{{Focus Arealplan:Om}}
+
{{Focus Arealplan:Hvordan?}}
==Utgått brukerveiledning==
 
Ser du etter tidligere versjon av brukerveiledningen, så ligger den her:
 
[http://focusarealplanhjelp.azurewebsites.net Brukerveiledning for Focus Arealplan 2017]
 
 
 
==Installasjon og oppstart==
 
[[Start Focus Arealplan|Les mer om installasjon og oppstart av programmet]]
 
===Konfigurere AutoCAD===
 
Følgende innstillinger anbefales i [https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-0504CE1C-7B56-4094-B90B-C8000E680EF9-htm.html OPTIONS] kommandoen i AutoCAD:
 
 
 
[[Fil:DisplayTab.png|none]] [[Fil:BakgroundColor.png|none]] [[Fil:SelectionTab.png|none]]
 
 
 
==Brukergrensesnitt==
 
Når Focus Arealplan er startet opp, finnes det en egen Ribbon-tab '''Focus Arealplan'' i Ribbon-menyen til AutoCAD. Denne ribbon-tab'en inneholder de fleste AutoCAD-kommandoene som er definert i programmet.
 
I tillegg finnes det en [[Focus Arealplan Layout]] tab som dukker opp når man har gått inn i en layout. Denne inneholder funksjonaliteten for å jobbe med presentasjon av planen for plotting.
 
 
 
===Prosjektinnstillinger===
 
[[Fil:Prosjektinnstillinger.png|none]]
 
Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.
 
*SOSI versjon
 
**[[Bestemme SOSI-versjon| Velg hvilken SOSI versjon]] du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
 
**Dersom man skal jobbe med [[Regionalplan]] eller [[Svalbardplan]], setter man SOSI versjon til 4.5.
 
**Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 
*Prodspek.
 
**[[Velge produktspesifikasjon|Velg mellom produktspesifikasjonen]] for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
 
*** [[Reguleringsplan forslag]]: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
 
*** [[Reguleringsplaner]]: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning. 
 
*** [[Kommuneplanens arealdel]] : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
 
***[[Svalbardplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 
***[[Regionalplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 
*..PLANID: er en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID] og definerer sammen med administrativ enhet for planen, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 
** Les mer om [https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Arealplan-og-planregister/Verktoykasse/Tildeling-av-nasjonal-arealplan-ID/ tildeling av PLANID]
 
*..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID]. Egenskapen peker på [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C kommunenummer] for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.
 
[[Prosjektinnstillinger|Les mer om øvrige prosjektinnstillinger her]]
 
===Funksjoner===
 
[[Fil:funksjoner_panel.png|none]]
 
Funksjoner-panelet inneholder verktøy for å lese inn og eksporter data, geometrikontroll, og andre verktøy for å jobbe med planen.
 
Blant de viktigste funksjonene man finner her, er:
 
*[[SOSI-Import]] av kartgrunnlag og plandata
 
*[[SOSI-Eksport]] av plandata
 
*[[Geometrikontroll]]/[[Metadatakontroll]]
 
*[[Tegnforklaring]]
 
*[[Planens begrensning]]
 
*[[Tegningsnavigator]]
 
[[Funksjoner panelet|Les mer om alle funksjonene man finner i 'Funksjoner'-panelet her]]
 
 
 
===Tegnefunksjoner===
 
[[Fil:tegnefunksjoner2.png|none]]
 
Tegnefunksjoner-panelet tilpasses valget man har gjort av produktspesifikasjon i prosjektinnstillingene, så dersom man velger kommuneplan der, vil tegnefunksjonene reflektere dette valget og tilby tegnefunksjoner for objekttypene som inngår i kommuneplaner.
 
 
 
Tegnefunksjonene er delt inn i:
 
*[[Tegnefunksjoner for grenser og linjer]]
 
*[[Tegnefunksjoner for flater]]
 
*[[Tegnefunksjoner for punktsymboler]]
 
*[[Funksjon for å konvertere linjer fra tegning eller kartgrunnlag (xref)]] til objekttypene som inngår i valgt [[Produktspesifikasjon|produktspesifikasjon]].
 
 
 
===Focus Arealplan Layout===
 
{{Focus Arealplan:Focus Arealplan Layout}}
 
 
 
 
 
===Propertypaletten===
 
I tillegg til funksjonaliteten man finner i Ribbon-panelet, er det gjort objektspesifikke tilpasninger av propertypaletten til AutoCAD ([https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-0AA644F1-1165-492F-A4D1-3EDA8598C644-htm.html Properties]), og til høyreklikkmenyen.
 
 
 
Propertypaletten brukes hovedsakelig til å gjøre endringer på SOSI-egenskapene til objektet, og for å bestemme om flater skal knyttes mot påskrift for feltnavn, areal og utnyttelsesgrad.
 
[[Fil:properties.png|none]]
 
Property paletten kan startes ved å skrive '''PROP''' på kommandolinja, eller ved å høyreklikke i tegningsvinduet og velge 'Properties', og funksjonene finnes også tilgjengelig ulike steder i Ribbon-menyene.
 
Man kan velge ett, eller flere objekter samtidig, og få presentert egenskapene som er felles for alle objekter man har valgt. Man kan på denne måten gjøre endringer på mange objekter samtidig.
 
 
 
===Høyreklikkmeny===
 
[[Høyreklikkmeny|Høyreklikkmenyen]] har objektspesifikke kommandoer som fungerer på objektet eller objektene man har valgt i tegningen.
 
[[Fil:hoyreklokkmeny.png|none]]
 
===Øvrig brukergrensesnitt===
 
Øvrig brukergrensesnitt finnes i form av dialogbokser, og dokkbare paletter som er del av de ulike kommandoene man finner i Ribbon-menyene. Disse er beskrevet i dokumentasjonen for hver enkelt funksjon.
 
 
 
==Hvordan?==
 
===Tilpasse prosjektinnstillinger===
 
*[[Bestemme SOSI-versjon]]
 
*[[Velge produktspesifikasjon]]
 
*[[Angi PlanID]]
 
*[[Endre kommune]]
 
**[[Endre administrativ enhet]] dersom man for eksempel skal jobbe med en statlig arealplan
 
*[[Velg mellom bokmål og nynorsk språk]]
 
*[[Endre påskriftmetode]] - bytt til frittstående flatepåskrift dersom tegningen er basert på en gammel malfil, og man har problemer med presentasjon og tegnerekkefølge for påskriftene
 
*Gjøre endringer i KMDs standard [[Bokstavkoder]] (Eller angi egendefinert feltnavn)
 
*[[Stille inn dynamisk geometrikontroll]] for å bestemme i hvilken grad geometrikontrollen skal jobbe for deg i forbindelse med tegning og redigering av planen.
 
 
 
===Importere data===
 
*[[Importere SOSI kartgrunnlag]]
 
*[[Importere plandata fra SOSI]]
 
*[[Importere KOF-fil]]
 
*[[Plassere ortofoto]]
 
===Endre koordinatsystem===
 
*[[Bestemme tegningens koordinatsystem]]
 
*[[Bestemme tegningens høydereferansesystem]]
 
===Tegne og konstruere plan===
 
*[[Tegne linjer]]
 
**[[Redigere linjer]]
 
*[[Konstruere veg-linjer]]
 
*[[Tegne flater]]
 
*[[Generere plangrense]] og planområde
 
*[[Plassere punktsymboler]]
 
*[[Konvertere linjer]] fra tegning eller kartgrunnlag (xref)
 
*[[Konverter objekter]] konverter alle objekter på samme lag, eller av samme type i en operasjon.
 
*[[Jobbe med store planer]]
 
*[[Generere arealtabell]]
 
*[[Ordne tegnerekkefølge]] for flater, linjer, punktsymboler og påskrifter
 
*[[Isolere lag]] for å gjøre det enklere å jobbe med individuelle objekttyper
 
*[[Gjøre utvalg av objekter i tegningen basert på egenskaper eller objekttype]]
 
*[[Klippe plan]]
 
 
 
===Redigere metadata===
 
*[[Redigere metadata via propertypaletten]]
 
*[[Redigere metadata ved hjelp av tegningsnavigatoren]]
 
===Kontrollere plan===
 
*[[Kontrollere geometrien]]
 
**[[Dynamisk geometrikontroll]]
 
**[[Geometrikontroll på utvalg]]
 
*[[Kontrollere metadata]]
 
*[[SOSI-kontroll]]
 
===Eksportere data===
 
*[[Eksportere plan til SOSI]]
 
*[[Eksportere linjer til KOF]]
 
*[[Eksportere plan til Shape]]
 
*[[Eksportere plan til Google Earth]]
 
*[[Plotte plan til georeferert bilde]] for bruk til visualisering i Autodesk Infraworks.
 
*[[Eksportere planinformasjon til Excel]]
 
===Produsere plott===
 
*[[Importere layoutmal]]
 
*[[Oppdatere tegnforklaring]]
 
*[[Oppdatere tittelfelt]]
 
**[[Fikse problem med skalering av kommunevåpen]]
 
*[[Endre kartopplysninger]]
 
**[[Sett inn og tilpass kartopplysninger-blokken]]
 
*[[Tilpasse viewport]]
 
**[[Endre viewport-skala]]
 
**[[Endre viewport-vinkel]]
 
*[[Tilpasse layoutmal]]
 
**[[Tittelfelt|Tilpasse tittelfelt]]
 
**[[Tilpasse målestokk-linjal]]
 
**[[Tilpasse rutenett]]
 
*[[Tilbakestille skalaliste (Annotation scales)]] til standardverdier.
 
 
 
===Tegne illustrasjoner===
 
*[[Tegne illustrasjonssymboler, linjer og flater]]
 
===Endre formåldatabase===
 
*[[Redigere eksisterende formål]]
 
*[[Lage egendefinerte formål]]
 
**[[Tegne med egendefinerte formål]]
 
===Visualisere plan i 3D===
 
*[[Eksportere plan til Google Earth|Vis plan i Google Earth]]
 
*[[Visualisere plan i Autodesk Infraworks]]
 
**[[Hente terreng fra høydedata.no inn i Autodesk Civil 3d via Autodesk Infraworks]]
 
*[[Generere bygningsmodeller fra kartgrunnlag]]
 
 
 
===Lage grunnerverv-tegninger (W-tegninger)===
 
Vi tilbyr en egen modul '[https://focusgrunnerverv.azurewebsites.net/mediawiki-1.26.3/index.php?title=Forside Focus Grunnerverv]' som ligger på toppen av Focus Arealplan for å jobbe med grunnervervtegninger.
 

Nåværende revisjon fra 6. feb. 2020 kl. 14:10

Brukergrensesnitt

Når Focus Arealplan er startet opp, finnes det en egen Ribbon-tab Focus Arealplan i Ribbon-menyen til AutoCAD. Denne ribbon-tab'en inneholder de fleste AutoCAD-kommandoene som er definert i programmet. I tillegg finnes det en Focus Arealplan Layout tab som dukker opp når man har gått inn i en layout. Denne inneholder funksjonaliteten for å jobbe med presentasjon av planen for plotting.

Prosjektinnstillinger

Prosjektinnstillinger.png

Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.

 • SOSI versjon
  • Velg hvilken SOSI versjon du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
  • Dersom man skal jobbe med Regionalplan eller Svalbardplan, setter man SOSI versjon til 4.5.
  • Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 • Prodspek.
  • Velg mellom produktspesifikasjonen for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
   • Reguleringsplan forslag: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
   • Reguleringsplaner: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning.
   • Kommuneplanens arealdel : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
   • Svalbardplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
   • Regionalplan (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 • ..PLANID: er en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID og definerer sammen med administrativ enhet for planen, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 • ..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen ..NASJONALAREALPLANID. Egenskapen peker på kommunenummer for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.

Les mer om øvrige prosjektinnstillinger her

Funksjoner

Funksjoner panel3.png

Funksjoner-panelet inneholder verktøy for å lese inn og eksporter data, geometrikontroll, og andre verktøy for å jobbe med planen. Blant de viktigste funksjonene man finner her, er:

Les mer om alle funksjonene man finner i 'Funksjoner'-panelet her

Tegnefunksjoner

Tegnefunksjoner2.png

Tegnefunksjoner-panelet tilpasses valget man har gjort av produktspesifikasjon i prosjektinnstillingene, så dersom man velger kommuneplan der, vil tegnefunksjonene reflektere dette valget og tilby tegnefunksjoner for objekttypene som inngår i kommuneplaner.

Tegnefunksjonene er delt inn i:

Focus Arealplan Layout

Focus Arealplan har en egen Ribbon-tab Focus Arealplan Layout som dukker opp når man aktiverer en paper space layout:

Focus Arealplan Layout2.png

Denne ribbon-tab'en inneholder funksjonalitet for tilpasning av layouter.


Propertypaletten

I tillegg til funksjonaliteten man finner i Ribbon-panelet, er det gjort objektspesifikke tilpasninger av propertypaletten til AutoCAD (Properties), og til høyreklikkmenyen.

Propertypaletten brukes hovedsakelig til å gjøre endringer på SOSI-egenskapene til objektet, og for å bestemme om flater skal knyttes mot påskrift for feltnavn, areal og utnyttelsesgrad.

Properties.png

Property paletten kan startes ved å skrive PROP på kommandolinja, eller ved å høyreklikke i tegningsvinduet og velge 'Properties', og funksjonene finnes også tilgjengelig ulike steder i Ribbon-menyene. Man kan velge ett, eller flere objekter samtidig, og få presentert egenskapene som er felles for alle objekter man har valgt. Man kan på denne måten gjøre endringer på mange objekter samtidig.

Høyreklikkmeny

Høyreklikkmenyen har objektspesifikke kommandoer som fungerer på objektet eller objektene man har valgt i tegningen.

Hoyreklokkmeny.png

Øvrig brukergrensesnitt

Øvrig brukergrensesnitt finnes i form av dialogbokser, og dokkbare paletter som er del av de ulike kommandoene man finner i Ribbon-menyene. Disse er beskrevet i dokumentasjonen for hver enkelt funksjon.

Hvordan?

Tilpasse prosjektinnstillinger

Importere data

Endre koordinatsystem

Tegne og konstruere plan

Redigere metadata

Kontrollere plan

Eksportere data

Produsere plott

Tegne illustrasjoner

Endre formåldatabase

Visualisere plan i 3D

Lage grunnerverv-tegninger (W-tegninger)

Vi tilbyr en egen modul 'Focus Grunnerverv' som ligger på toppen av Focus Arealplan for å jobbe med grunnervervtegninger.