Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan brukerveiledning»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
 
=Focus Arealplan=
 
=Focus Arealplan=
==Brukergrensesnitt==
+
{{Brukergrensesnitt}}
Når Focus Arealplan er startet opp, finnes det en egen Ribbon-tab '''Focus Arealplan'' i Ribbon-menyen til AutoCAD. Denne ribbon-tab'en inneholder de fleste AutoCAD-kommandoene som er definert i programmet.
 
I tillegg finnes det en [[Focus Arealplan Layout]] tab som dukker opp når man har gått inn i en layout. Denne inneholder funksjonaliteten for å jobbe med presentasjon av planen for plotting.
 
 
 
===Prosjektinnstillinger===
 
[[Fil:Prosjektinnstillinger.png|none]]
 
Når man starter opp arbeidet med en ny plan, må man gjøre en del valg i prosjektinnstillingene.
 
*SOSI versjon
 
**[[Bestemme SOSI-versjon| Velg hvilken SOSI versjon]] du ønsker å jobbe med. Gjeldende versjon for reguleringsplan og kommuneplan er SOSI 4.5.2.
 
**Dersom man skal jobbe med [[Regionalplan]] eller [[Svalbardplan]], setter man SOSI versjon til 4.5.
 
**Øvrige SOSI-versjoner er tilgjengelig for å støtte eldre planer.
 
*Prodspek.
 
**[[Velge produktspesifikasjon|Velg mellom produktspesifikasjonen]] for kommuneplan eller produktspesifikasjonene for reguleringsplan.
 
*** [[Reguleringsplan forslag]]: Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.
 
*** [[Reguleringsplaner]]: Produktspesifikasjonen for reguleringsplaner skal dekke utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer og planforslag etter både pbl. og eldre lovgivning. 
 
*** [[Kommuneplanens arealdel]] : Produktspesifikasjonen for kommuneplan viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
 
***[[Svalbardplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 
***[[Regionalplan]] (Tilgjengelig for SOSI versjon 4.5)
 
*..PLANID: er en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID] og definerer sammen med administrativ enhet for planen, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan..
 
** Les mer om [https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Arealplan-og-planregister/Verktoykasse/Tildeling-av-nasjonal-arealplan-ID/ tildeling av PLANID]
 
*..KOMM er i likhet med ..PLANID en del av egenskapen [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148 ..NASJONALAREALPLANID]. Egenskapen peker på [https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C kommunenummer] for planen man utarbeider. Dersom man utarbeider en regionalplan, vil administrativ enhet settes til Fylke, og det vil være fylkesnummeret som da inngår i den nasjonale arealplan-id'en.
 
[[Prosjektinnstillinger|Les mer om øvrige prosjektinnstillinger her]]
 
 
 
===Funksjoner===
 
[[Fil:funksjoner_panel3.png|none]]
 
Funksjoner-panelet inneholder verktøy for å lese inn og eksporter data, geometrikontroll, og andre verktøy for å jobbe med planen.
 
Blant de viktigste funksjonene man finner her, er:
 
*[[Import-funksjoner]]
 
*[[Eksport-funksjoner]]
 
*[[Geometrikontroll]]/[[Metadatakontroll]]
 
*[[Tegnforklaring]]
 
*[[Plangrense]]
 
*[[Tegningsnavigator]]
 
[[Funksjoner panelet|Les mer om alle funksjonene man finner i 'Funksjoner'-panelet her]]
 
 
 
===Tegnefunksjoner===
 
[[Fil:tegnefunksjoner2.png|none]]
 
 
 
Tegnefunksjoner-panelet tilpasses valget man har gjort av produktspesifikasjon i prosjektinnstillingene, så dersom man velger kommuneplan der, vil tegnefunksjonene reflektere dette valget og tilby tegnefunksjoner for objekttypene som inngår i kommuneplaner.
 
 
 
Tegnefunksjonene er delt inn i:
 
*[[Tegnefunksjoner for grenser og linjer]]
 
*[[Tegnefunksjoner for flater]]
 
*[[Tegnefunksjoner for punktsymboler]]
 
*[[Funksjon for å konvertere linjer fra tegning eller kartgrunnlag (xref)]] til objekttypene som inngår i valgt [[Produktspesifikasjon|produktspesifikasjon]].
 
*[[Tegneverktøy]] Som et alternativ til å benytte tegnefunksjonene i ribbon-panelet, kan man benytte denne tegneverktøy-paletten.
 
 
 
===Focus Arealplan Layout===
 
{{Focus Arealplan:Focus Arealplan Layout}}
 
 
 
 
 
===Propertypaletten===
 
I tillegg til funksjonaliteten man finner i Ribbon-panelet, er det gjort objektspesifikke tilpasninger av propertypaletten til AutoCAD ([https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-0AA644F1-1165-492F-A4D1-3EDA8598C644-htm.html Properties]), og til høyreklikkmenyen.
 
 
 
Propertypaletten brukes hovedsakelig til å gjøre endringer på SOSI-egenskapene til objektet, og for å bestemme om flater skal knyttes mot påskrift for feltnavn, areal og utnyttelsesgrad.
 
[[Fil:properties.png|none]]
 
Property paletten kan startes ved å skrive '''PROP''' på kommandolinja, eller ved å høyreklikke i tegningsvinduet og velge 'Properties', og funksjonene finnes også tilgjengelig ulike steder i Ribbon-menyene.
 
Man kan velge ett, eller flere objekter samtidig, og få presentert egenskapene som er felles for alle objekter man har valgt. Man kan på denne måten gjøre endringer på mange objekter samtidig.
 
 
 
===Høyreklikkmeny===
 
[[Høyreklikkmeny|Høyreklikkmenyen]] har objektspesifikke kommandoer som fungerer på objektet eller objektene man har valgt i tegningen.
 
[[Fil:hoyreklokkmeny.png|none]]
 
===Øvrig brukergrensesnitt===
 
Øvrig brukergrensesnitt finnes i form av dialogbokser, og dokkbare paletter som er del av de ulike kommandoene man finner i Ribbon-menyene. Disse er beskrevet i dokumentasjonen for hver enkelt funksjon.
 
 
 
 
==Hvordan?==
 
==Hvordan?==
 
===Tilpasse prosjektinnstillinger===
 
===Tilpasse prosjektinnstillinger===

Revisjonen fra 6. feb. 2020 kl. 14:02

Focus Arealplan

Mal:Brukergrensesnitt

Hvordan?

Tilpasse prosjektinnstillinger

Importere data

Endre koordinatsystem

Tegne og konstruere plan

Redigere metadata

Kontrollere plan

Eksportere data

Produsere plott

Tegne illustrasjoner

Endre formåldatabase

Visualisere plan i 3D

Lage grunnerverv-tegninger (W-tegninger)

Vi tilbyr en egen modul 'Focus Grunnerverv' som ligger på toppen av Focus Arealplan for å jobbe med grunnervervtegninger.