Focus Arealplan:Versjon 21.5

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 27. nov. 2020 kl. 05:11 av Øystein (diskusjon | bidrag) (Focus Arealplan)
Hopp til: navigasjon, søk

Focus Arealplan 2021 versjon 21.5

Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.

NB! Denne versjonen er ikke sluppet ennå

Endringene gjelder også:
Focus Arealplan 2020 versjon 20.13
Focus Arealplan 2019 versjon 19.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Focus Arealplan

 • Koordinattransformasjon*
  • Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
   • Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se linken for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.
 • Arealtabell for bestemmelsesområder: Sortert på bestemmelsesområdenavn.
  • Forutsetter bruk av #<løpenummer> som bestemmelseområdenavn.
 • Raskere OSNAP mot linjer med mange punkter når Intersect og Apparent Intersect er aktiv.
 • Nye innstillinger i Options/Focus Arealplan under kategorien XRef for automatisk setting av xref-lag, og ønsket lagnavn som skal benyttes for xref'er.
  • Automatisk xRef-lag er deaktivert som standard-innstilling.

Feilrettinger

 • Feil med lengde på stipling og mellomrom for linjetyper
 • Oversiktsviewport-funksjonen virket ikke som den skulle ettersom lag for plangrenser fra xref ble purget bort fra laglista.
 • Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.
 • Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.
 • Fikset feil ved innlesing av egenskapen ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.
 • Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.
 • Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.
 • Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje
 • Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'
 • Fikset krasj ved redigering av lengde og bredde i properties for bolig og uthus-symbolene i illustrasjons-funksjonen.
  • Sørget også for at lagene til uthus og bolig blir satt til verdien angitt i egenskapsvinduet for illustrasjons-funksjonen.
 • Fikset potensiell krasj ved endring av annotation scale i tegninger hvor ANNOAUTOSCALE = 4, og hvor plantegninger med annotative påskrifter er xref'et inn og koblet til formål som har linje-basert skravur (ikke solid fyll), og hvor påskriftene ikke allerede har blitt tilknyttet denne annotation scale-verdien.
  • Fikser også et potensielt problem med at plantegninger xref'et inn i en layout-tegning kan bli korrupt når man endrer til en annotation scale som ikke allerede er definert for påskriftene i den refererte tegningen.
 • SOSI-import av filer som inneholder flere planer: Fikset feil som gjorde at man ikke fikk importert flater om man valgte å importere alle planer i en operasjon.
 • Arealpåskrift flater: Det var ikke mulig å endre antall desimaler via properties.