Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 21.1»

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk
(Focus Arealplan 2021 versjon 21.1)
(Focus Arealplan 2021 versjon 21.1)
 
Linje 10: Linje 10:
 
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
 
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
 
|-
 
|-
|Focus Arealplan 2018 versjon 18.18 '''NB! Vedlikehold av 2018 versjonen blir nå avsluttet. Vi anbefaler å oppgradere til 2020 eller 2021 versjonen'''
+
|Focus Arealplan 2018 versjon 18.18
 
|-
 
|-
 
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt''
 
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt''

Nåværende revisjon fra 15. mai 2020 kl. 08:45

Focus Arealplan 2021 versjon 21.1

Denne versjonen fokuserer på feilrettinger og funksjonsforbedringer, samt noen nyheter i Focus Grunnerverv.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.9
Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
Focus Arealplan 2018 versjon 18.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Arealplan

 • Work-around for kritisk feil i AutoCAD:
  • Når man har en samletegning med plantegning xref’et inn, og samtidig har ANNOAUTOSCALE aktivert, er det oppdaget en kritisk feil i AutoCAD som gjør at xref kan bli lagret, og så reloadet. Problemet med dette er at arealplan-objektene ikke har vært forberedt på å bli lagret i denne contexten, og blant annet kan linjetyper og lag ha blitt hentet fra samletetegning, så lagret inn i xref’en. Denne vil da få kunne føre til feilmeldinger om at tegningen trenger recovery når den åpnes på nytt.
 • Workaround består i å gjøre en veto på lagring av tegninger som befinner seg i xref.
  • Feilen er rapportert til Autodesk og blitt sendt videre til utviklingsteamet deres.
 • SOSI-import:
  • Innlesing av egenskapene AVGJDATO, SAKSNUMMER og GYLDIGTIL for PblMidlByggAnleggOmråde.
  • Innlesing av egenskapen OBJEKTKATALOG, automatisk valg av SOSI fagområdestandard.
  • Raskere innlesing av planer som inneholder overlappende hensynsoner.
 • SOSI-eksport:
  • Fikset problem med innstillinger for å eksportere flate-tekst og målelinjens forlengelseslinjer.
 • Hensynsonegrenser:
 • Flate-generator:
  • Fikset problem med deteksjon av øy i flate for visse tilfeller
  • Bedre støtte for overlappende hensynsoner der ekstra representasjonspunkter er benyttet.
  • Funksjonen ‘Fyll alle tomme områder’ førte til doble flater i visse tilfeller.
 • Opptegning:
  • ‘Tegn flatekant’ (tilgjengelig fra geometrikontroll-paletten):
   • Aktivering av funksjonen førte til at kun flatekanten ble tegnet og ikke selve flaten.
  • Feilmarkører:
   • Sørget for at feilmarkører ikke tegnes for objekter som befinner seg i en xref.
 • Metadatakontroll:
  • Raskere kontroll i visse tilfeller.
 • Plott til ortoplan:
  • Link i feilmeldingsvindu som peker på årsak og løsning på problem dersom man får feilmeldingen ‘eInvalidInput’.
 • Attach xref (tilgjengelig når man utvider Funksjoner-panelet):
  • Funksjonen hadde en feil som kunne førte til at AutoCAD sluttet å svare om man skiftet fokus fra åpne-vinduet til et annet vindu i Windows. Dette er en feil i AutoCAD. Funksjonen er byttet ut med XREF-kommandoen.
 • Tittelfelt:
  • Funksjonen krasjet om man prøvde å lagre en tom tittelfelt-stil.
 • Geometrikontroll:
  • Diverse optimaliseringer og forbedringer

Grunnerverv

 • Grunnervervobjektene blir nå filtrert bort i forbindelse med geometrikontrollen til Arealplan
 • Doble linjer blir ryddet mer effektivt i ‘rydd grenselinjer’ funksjonen.
 • Det er innført ‘presentasjonslinjer’ som er vanlige polylinjer som ligger på lag for de ulike takstene.
  • Dette er gjort for å unngå at man trenger dobbelt opp med grenselinjer der to ervervområder møtes i forhold til presentasjon i viewporter og fordi de doble linjene skapte problemer når man ville tegne ervervområder manuelt.
 • Ny funksjon ‘Oppdater lag’:
  • Beregner presentasjonslinjer for valgt takst (eller for oversiktslayout der alle takster er inkludert), og setter lag-innstillingene i henhold til valgt takst.
 • Oppdater layout funksjonen
  • Oppdatert funksjonen til å håndtere oversiktslayouter.
 • Arealtabell:
  • Mulighet for å velge hvilke takster som skal inkluderes dersom man generer tabell for oversiktslayout.
 • Generer layouter:
  • Egen navnemal for tegningsnummer til samletegninger.
 • Arealtabell:
  • Mulighet til å velge hvilke takster som skal presenteres i arealtabellen.
  • Mulighet til benevning for arealverdiene. For eks. m².
 • Div. feilrettinger