MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=emailuser

(main | emailuser)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Send e-post til en bruker.

Parametre:
target

Bruker som det skal sendes e-post til.

Denne parameteren er påkrevd.
subject

Emne.

text

E-post innhold.

Denne parameteren er påkrevd.
ccme

Send en kopi av denne e-posten til meg.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Example:
Send an email to user WikiSysop with the text Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]