MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Slett en side.

Parametre:
title

Tittel til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: integer
reason

Årsak for slettingen. Dersom ikke satt vil en automatisk generert årsak bli brukt.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Values (separate with | or alternative):
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.