MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Hent forskjellen mellom to sider.

Et revisjonsnummer, en sidetittel eller en side-ID for både «fra» og «til» må sendes.

Parametre:
fromtitle

Første tittel å sammenligne.

fromid

Første side-ID å sammenligne.

Type: integer
fromrev

Første revisjon å sammenligne.

Type: integer
totitle

Andre tittel å sammenligne.

toid

Andre side-ID å sammenligne.

Type: integer
torev

Andre revisjon å sammenligne.

Type: integer
Example:
Lag en diff mellom revisjon 1 og 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]